Kaotsiläinud, hilinenud või kahjustada saanud pagas

Austatud lennureisija! Palume vabandust pagasi edasitoimetamisel tekkinud probleemide pärast. Järgige neid juhiseid, et leiaksime teie pagasi üles ja saaksime hüvitada tekkinud kahju.

 

Pagasi hilinemine

Teatage pagasi hilinemisest kohe pärast lennu saabumist lennujaama leitud ja kaotatud asjade büroosse. Pagasi kiireks leidmiseks ja kättetoimetamiseks teatage meile hilinenud pagasist nii kiiresti kui võimalik, kuid kindlasti 21 päeva jooksul alates saabumisest. Kui teie pagas on leitud, võtame selle kättetoimetamiseks teiega ühendust.

Samal ajal, kui püüame teie pagasit leida, pakume teile võimalust osta mõningaid esmatarbeid (nt hambapasta, šampoon vms). Hoidke kõik ostutšekid alles ja esitage need kulude hüvitamiseks internetivormi vahendusel airBalticu kliendisuhete osakonnale.

Kuigi hilinenud pagas jõuab üldjuhul kiiresti omanikuni, soovitame teil edastada airBalticu kliendisuhete osakonnale esimesel võimalusel nii täieliku nimekirja hilinenud esemetest kui ka hilinenud pagasi või esemete üksikasjaliku kirjelduse, sest see aitab meil kiiremini teie pagasit leida.

Pidage meeles, et pagasi hilinemisest peab teatama reisija, kelle nimele oli pagas registreeritud.

 

Kaotsiläinud pagas

Kui teie pagasit ei leita 21 päeva jooksul alates saabumisest, on teil õigus taotleda hüvitist. Soovitame esitada kahjunõude oma kindlustusandjale, sest vedaja vastutus registreeritud pagasi täieliku kaotsimineku korral on piiratud rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsiooni artikliga 22 (Montreal, 28. mai 1999). Võtke kindlasti ühendust airBalticu kliendisuhete osakonnaga, kui vajate kindlustusandja jaoks tõendit.

Ent kui soovite taotleda hüvitist otse lennufirmalt, esitage sellekohane avaldus, nimekiri kaotsiläinud esemetest ja nende väärtusest ning ostutšekid (kui neid on) internetivormi vahendusel airBalticu kliendisuhete osakonnale.

Pagasi jälgimine internetis: vaadake siit, milline on teie kaotsiläinud pagasi hetkestaatus!

 

Kahjustada saanud pagas

Teatage kahjustada saanud pagasist kohe pärast lennu saabumist lennujaama leitud ja kaotatud asjade büroosse või airBalticu kliendisuhete osakonda, kuid kindlasti seitsme päeva jooksul alates pagasi kättesaamisest. Kui teie pagas on saanud kahjustada, on teil õigus valida järgmiste hüvitusvõimaluste vahel:

  • edastage avaldus ja kahjustada saanud omandi teatise number kliendisuhete osakonnale ning teie kulud hüvitatakse pagasi väärtust, kulumist ja kahju ulatust arvestades;
  • laske pagas ära parandada ning esitage arve täies mahus hüvitamiseks airBalticule;
  • kasutage Riias või Tallinnas meie partnerettevõtete pakutavaid parandusteenuseid, mis on sel juhul teile tasuta (parandamise kulud katab airBaltic).

Partnerettevõtete asukohad

  • RiiaSIA L.O.Serviss, A. Caka tn 33, telefon +371 2695 0146.
  • Tallinn, JM Group LLC, Lennujaama tee 2, telefon +372 5332 6589.

 

Pidage meeles, et airBaltic ei vastuta tootja vigade, vale pakkimise või tavapärase kulumise tõttu tekkinud kahju eest.

Kas teil on hüvitise taotlemise kohta küsimusi või soovite esitada kahjunõude? Täitke selleks internetivorm.

Tooltip_anchor Window_close