Kaotsiläinud, hilinenud või kahjustada saanud pagas

Lugupeetud reisija! Palume siiralt vabandust pagasi edasitoimetamisel tekkinud vigade pärast. Palume teil järgida neid juhiseid, et leiaksime teie pagasi üles ja saaksime tekkinud kahju hüvitada.

Pagasi hilinemine

Palume teil pagasi hilinemisest teatada lennujaama kadunud asjade (Lost&Found) infoletti kohe pärast lennu saabumist. Pagasi kiireks leidmiseks ja kättetoimetamiseks on meie jaoks oluline saada pagasi hilinemisest teada võimalikult kiiresti, kuid enne 21 päeva möödumist. Kui teie pagas on leitud, anname teile sellest teada ja lepime kokku kättetoimetamisaja.
Juhime teie tähelepanu sellele, et pagasi hilinemisest peab teatama reisija, kelle nimele pagas oli registreeritud.
Edasisteks lendudeks pakub Air Baltic teile pagasi tuvastuskaardi kasutamise võimalust. See aitab meil pagasi hilinemise korral seda kiiremini üles leida ja teile kätte toimetada. 
 Pagasi tuvastuskaart

Kadunud pagas

Kui teie pagasit ei suudeta 21 päeva jooksul pärast lennu saabumist leida, on teil õigus esitada kahjunõue. Selleks tuleb Air Balticu klienditeenindusosakonnale esitada pardakaart, pagasilipik ja kadunud asjade infoletist väljastatud teatis vara kadumise kohta (Property Irregularity Report, PIR), samuti kadunud asjade nimekirja ja väärtust kirjeldav vormikohane avaldus.
Pagasi otsimisega võib aega minna kuni kolm kuud.

Kahjustada saanud pagas

Palume teil kahjustada saanud pagasist teatada lennujaama kadunud asjade (Lost&Found) infoletti kohe pärast lennu saabumist, kuid enne seitsme päeva möödumist. Pärast pagasi kahjustustest teatamist tuleb teil Air Balticu klienditeenindusosakonnale esitada pardakaart, pagasilipik ja kahjustunud vara teatis (Damaged Property Report, DPR) ning täita vormikohane avaldus.
Juhime teie tähelepanu sellele, et Air Baltic ei vastuta tootja vigade, pagasi vale pakkimise või normaalse kulumise tõttu tekkinud kahjude eest.
Samuti juhime teie tähelepanu sellele, et Air Baltic vastutab pagasi hilinemise või kahjustumise tõttu tekkinud kahjude eest piiratud ulatuses. Seega soovitame teil teavitada tekkinud kahjust oma kindlustusettevõtet. Kui kindlustusettevõte nõuab juhtunu kohta lisateavet, võtke kindlasti ühendust meie klienditeenindusosakonnaga.

Pagasi jälgimine Internetis

Siit saab jälgida oma kadunud pagasi seisundit! Sisene!

 

 

 


Pange tähele! Toodud hinnad ja informatsioon asendab mis tahes varem avaldatud teabe ning airBaltic on õigus seda ühepoolselt igal ajal muuta või tühistada. Nende hindade ekvivalendid võivad vääringuti erineda, olenevalt vääringu väärtuse muutumisest ja kasutatud vahetuskursist. Pangal on õigus lisada oma vahetuskurss ja komisjonitasud, seega kogusumma võib erineda kodulehel näidatust.
Tooltip_anchor Window_close