Kuulmis- või nägemispuudega reisijad

1. Saatjaks olevad isikud

Kahe reisija kohta, kes kuuluvad kategooriasse PIME või PIME/KURT, peab olema üks terve saatja. Kui reisijal on tarvis saatjat, et tohi viimane olla piiratud liikumisvõimega. Saatja peab olema vähemalt 18aastane, ei tohi samal lennul abistada teisi puudega või piiratud liikumisvõimega reisijaid ega olla saatjaks teistele abi vajavatele reisijatele, näiteks sülelapsele, ja peab istuma piiratud liikumisvõimega reisija kõrval.

2. Teenistusloomad

Teenistusloomade vedu on tasuta ja nad lubatakse airBalticu lendudel koos omaniku ja/või dresseerijaga sõitjateruumi. Sõitjateruumis vedamisel ei kehti looma kohta kaalupiirang ja transpordikasti kasutamise nõue. Teenistusloom peab püsima põrandal, temaga koos reisiva isiku juures ega tohi takistada liikumist vahekäigus või muus alas, kus peab saama hädaolukorras evakueerumisel vabalt liikuda. Sel põhjusel ei tohi teenistusloomaga isikud istuda reas, kus on varjuväljapääs. Lennukis on teenistusloomaga reisijatele piiratud arv kohti. Seepärast soovitame selline koht aegsasti broneerida. Pidage meeles, et mõnedes riikides kehtivad loomade, sealhulgas teenistusloomade sisse- või läbiveo kohta piirangud.

Kui soovite kontrollida, kas teie reisikavas olevates riikides kehtivad sellised piirangud, võtke ühendust airBalticu kõnekeskusega..

1. Lennule registreerimine

Istekoha määramisel kuulmis- või nägemispuudega isikutele arvestab airBaltic ohutuskaalutlustega, tagamaks sealhulgas, et pardateenindajad saavad segamatult oma tööülesandeid täita ning et hädaolukorras on tagatud juurdepääs avariivarustusele ja lennukist saab takistamatult evakueeruda. Kooskõlas  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 216/2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet (edaspidi: määrus nr 216/2008), antakse kuulmis- või nägemispuudega reisijatele (EU-OPS 1.260) aknaalune istekoht reas, kus ei ole avariiväljapääsu. Need reeglid kehtivad kas saatjaga või saatjata reisivate puudega või kuulmis- või nägemispuudega isikute kohta.

Kui kuulmis- või nägemispuudega reisijal on kaasas saatja, teeb lennufirma mõistlikkuse piires kõik selleks, et puudega või piiratud liikumisvõimega reisija ja tema saatja saaksid kõrvuti istekohad.

2. Pardaleminek ja lennukist väljumine

Kui selleks on lennufirmale enne soovi avaldatud, saavad lennujaamas töötavad lennufirma teenindajad olla kuulmis- või nägemispuudega reisijatele abiks pardaleminekul ja lennukist väljumisel. Lisaks pakub airBaltic ka jätkulendudel abi reisijatele, kes suudavad ise kõndida, või neile, kes vajavad abi ühest lennu väljumise väravast teiseni jõudmiseks. Pidage meeles, et airBalticul ei ole võimalik tagada täielikku järelevalvet patsientidele, kes väravaalas ootavad. Kui reisija seisundi tõttu on selline järelevalve vajalik, peab reisijal olema kaasas saatja.

Kõik kehaliste erivajadustega reisijad saavad eelisjärjekorras pardale minna.

3. Turvakontroll

Kõik reisijad peavad lennujaamas läbima turvakontrolli. Vajaduse korral teevad lennujaama turvatöötajad käsitsi läbiotsimise.

4. Teave lennu ja värava kohta

Kõigis lennujaamades on ekraanid, kus kuvatakse teave lendude kohta. Samamoodi on väravaalas enamasti kuvar, kus on toodud täpsem teave lennu kohta. Väravateenindajad annavad kõigile reisijatele, sealhulgas nägemispuudega reisijatele, suusõnalist teavet lennu, sh pardalemineku ja muudatuste kohta.

1. Pardaleminek ja pardal viibimine

Kaptenile ja vanempardateenindajale teatatakse enne pardalemineku algust, kui pardale tuuakse kuulmis- või nägemispuudega isikud, ning samuti antakse teada sellest, millised istekohad on neile määratud.

Lennufirma võtab omalt poolt kõik vajalikud abinõud, tagamaks, et nii lennujaamas kui ka lennuki pardal töötavaid lennufirma teenindajaid teavitatakse reisijate erivajadustest. Peale ülaltoodud toimingute reisija mugavuse ja heaolu suurendamiseks ning erihoolitsuse ja -tähelepanu kohta reisija nõudmistega arvestamise tuleb rakendada ka ohutusabinõusid – näiteks kooskõlastada sobiva istekoha määramine ja teavitada teenindajaid reisija puudest või seisundist.

2. Abi airBaltic lennuki pardal

Pardateenindajatel ei ole lubatud reisijaid abistada söömisel või isiklikus hügieenis. Neil ei ole lubatud reisijaid tõsta ega kanda ega pakkuda meditsiiniteenuseid, nagu süstimine, hapniku manustamine jne. Kui reisija vajab oma seisundi tõttu sellist või sellelaadset järelevalvet, peab ta reisi vältel olema vastava kvalifikatsiooniga saatja järelevalve all (kehtivad tavapärased piletihinnad). airBaltic ei paku lennu ajal isikliku saatja teenust.


Esitage kõik taotlused eriteenuste kasutamiseks oma reisikorraldajale või airBaltic broneeringutega tegelevale agendile vähemalt 48 tundi enne väljalendu. 

Tooltip_anchor Window_close