Liikuntarajoitteiset matkustajat

1. Portille ja portilta siirtyminen

Manuaalista pyörätuolia käyttävät matkustajat voivat siirtyä niillä lähtöportilla ja tuloportilta. Jatkolennoilla pyörätuoli siirretään välittömästi seuraavaan lentokoneeseen.

Jos matkustaja haluaa siirtyä lähtöportille itse, pyörätuoli merkitään lähtöselvityksessä matkatavaraksi ja se varastoidaan lentokoneeseen, kun siihen siirrytään. Siksi on tärkeää, että matkustaja saapuu lähtöportille tarkasti hänen tarkastuskorttiinsa merkittyyn aikaan (eli lähtöportin avaamisaikaan). Koneeseen siirryttäessä lentoyhtiön maahenkilöstökunta antaa matkustajan (sekä hänen saattajansa, avustajansa tai muun matkaseuralaisen) siirtyä koneeseen muita matkustajia ennen.

Omaa pyörätuoliaan käyttävä matkustaja voi pyytää, että se toimitetaan portille välittömästi koneen saapumisen jälkeen. Kaikki muut pyörätuolit noudetaan saapumisaulasta (matkatavaroiden luovutuspaikalta).
 

2. Matkustajien omat pyörätuolit

airBaltic kuljettaa kutakin vammaista tai liikuntarajoitteista henkilöä kohden maksutta enintään kaksi liikkumisvälinettä matkustajan lääketieteellisten laitteiden lisäksi.

airBaltic ei pysty säilyttämään pyörätuoleja matkustamossa.

Suosittelemme, että pyörätuolin irrotettavat osat (pehmusteet, jalkatuet jne.) otetaan mukaan matkustajan käsimatkatavaraksi. Jollei tämä ole mahdollista, pyydämme teippaamaan ne kiinni pyörätuoliin.

Kun varaat lippua, ilmoita pyörätuolisi tyyppi, mitat ja paino. Jos matkustat moottoroidun pyörätuolin kanssa, sen akkutyyppi on ilmoitettava.
 

3. Akkukäyttöiset pyörätuolit

ESähkö-/akkukäyttöiset pyörätuolit on aina kirjattava matkatavaraksi lähtöselvityspisteessä. Sieltä matkustaja siirretään portille lentoyhtiön maahenkilökunnan avustuksella airBaltic pyörätuolissa. Akkutyypin mukaan on noudatettava seuraavia lisämenettelyjä.

  • Vuotavat akut (nesteakut)

Nesteakut on irrotettava pyörätuolista tai muista akkukäyttöisistä liikkumisvälineistä ja lähetettävä rahtina. Ne on pakattava, merkittävä ja varustettava pakkausmerkinnöin IATA:n vaarallisia aineita koskevien sääntöjenmukaisesti. airBaltic ei hyväksy kuljetettaviksi litiumakkuja, joita käytetään pyörätuoleissa tai muissa akkukäyttöisissä liikkumisvälineissä.

  • Vuotamattomat akut (kuiva-akut tai geeliakut)

Lähtöselvityksessä akku on irrotettava, sen navat on eristettävä oikosulkuvaaran estämiseksi ja akku on kiinnitettävä turvallisesti pyörätuoliin.

Huomautuksia

  • Geeliakuilla varustettujen pyörätuolien/liikkumisvälineiden akkua ei tarvitse irrottaa, kunhan akun navat eristetään oikosulkuvaaran estämiseksi.
  • Niin sanotuissa high-tech-pyörätuoleissa, joissa on yhdysrakenteinen vuotamaton akku ja suojatut akun navat, akkua ei tarvitse irrottaa, jos pyörätuolissa on jompikumpi seuraavista laitteista:
    • pääkytkin (jonka yhteydessä olevassa merkinnässä valmistaja toteaa yksiselitteisesti, että akku kytkeytyy kokonaan irti kytkimestä), jonka on oltava pois päältä -asennossa (off)
    • irrotettava ohjausyksikkö, joka on irrotettava kokonaisuudessaan (pelkän ohjausyksikön avaimen irrottaminen ei riitä).

         

4. Lentoaseman pyörätuolit (käytetään matkalla lähtöselvityksestä portilla ja lennon saavuttua perille)

airBalticilla on pyörätuoleja, joita voidaan käyttää kaikilla lentoasemilla. Nämä pyörätuolit eivät sovellu matkustajan itsensä manuaaliseen käyttöön. Tämän vuoksi lentoyhtiön maahenkilökunta kuljettaa pyörätuolin määränpäähänsä.

Lentojen välisillä vaihdoilla voidaan käyttää ainoastaan airBalticinjärjestämää pyörätuolia.

1. Rekisteröityminen

Jakaessaan istuinpaikkoja vammaisille tai liikuntarajoitteisille henkilöille airBaltic ottaa huomioon turvallisuustekijöitä kuten sen, että matkustamohenkilökunta pystyy hoitamaan velvollisuuteensa esteettä ja että pääsy hätävarusteisiin ja lentokoneen evakuointi hätätilanteessa eivät esty. EASA-asetuksessa eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 216/2008, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta (jäljempänä "asetus (EY) N:o 216/2008) säädetään, että vammaisille tai liikuntarajoitteisille henkilöille (EU-OPS 1.260) osoitetaan ikkunapaikka rivillä, jolla ei ole hätäuloskäyntiä. Nämä säännöt koskevat vammaisia tai liikuntarajoitteisia matkustajia riippumatta siitä, onko heillä saattajaa vai ei.

Jos vammaisella tai liikuntarajoitteisella matkustajalla on mukanaan saattaja, lentoyhtiö pyrkii kaikin kohtuullisin tavoin varmistamaan, että saattaja ja vammainen tai liikuntarajoitteinen matkustaja sijoitetaan istumaan vierekkäin.

2. Koneeseen siirtyminen ja koneesta poistuminen

Mikäli lentoyhtiöltä on pyydetty tätä etukäteen, maahenkilökunta voi avustaa vammaisia tai liikuntarajoitteisia matkustajia koneeseen siirtymisessä ja koneesta poistumisessa joko airBalticin välineillä tai matkustajan omaa pyörätuolia käytettäessä. airBaltic tarjoaa niin ikään jatkolentoavustusta itse käveleville matkustajille tai henkilöille, jotka saattavat tarvita apua portilta toiselle siirtymisessä. Huomaa, ettei airBaltic pysty seuraamaan keskeytyksettä potilaita näiden odottaessa portilla. Mikäli matkustajan terveydentila edellyttää tällaista valvontaa, matkustajalla on oltava mukanaan saattaja.

Kaikille fyysisesti rajoittuneille matkustajille annetaan tilaisuus siirtyä koneeseen ennen muita. Määränpäähän saavuttaessa pyörätuolimatkustajat poistuvat koneesta viimeisinä. Jos vammaisella matkustajalla on jatkolento, airBaltic tarjoaa yhden pyörätuoleistaan käyttöön lennon vaihdon ajaksi.

3. Turvatarkastus

Lentoaseman turvatarkastus suoritetaan kaikille matkustajille. Tarvittaessa lentoaseman turvallisuushenkilöstö suorittaa manuaalisen tarkastuksen vammaiselle tai liikuntarajoitteiselle matkustajalle.

4. Lento- ja porttitiedot

Kaikille lentoasemilla on näytöt, joissa kerrotaan lentotiedot. Samalla tavoin useimmilla porttialueilla on sähköiset näytöt, jotka kertovat kyseisen portin lentotiedot. Porttivirkailijat antavat suullisia lentotietoja, myös ilmoituksia koneeseen siirtymisestä, ja lentoja koskevia poikkeustietoja kaikille matkustajille.

1. Siirtyminen koneeseen ja koneessa

Vammaisen tai liikuntavammaisen henkilön pääsyä koneeseen ei evätä vamman tai liikuntarajoitteen vuoksi, paitsi jos epäämisen syynä on sovellettavien turvallisuusvaatimusten täyttäminen tai jos lentokoneen tai sen ovien koko tekee kyseisen vammaisten tai liikuntarajoitteisen henkilön koneeseen siirtymisen tai kuljettamisen mahdottomaksi.

Koneen kapteenille ja matkustamomiehistön vastaavalle ilmoitetaan ennen koneeseen siirtymistä, onko koneeseen kannettava vammaisia tai liikuntarajoitteisia matkustajia ja mitkä istuinpaikat heille on annettu.

Lentoyhtiö varmistaa kaikin tarvittavin tavoin, että sekä maahenkilökunta että matkustamomiehistö ovat perillä matkustajan erityistarpeista. Edellä mainittujen, matkustajan mukavuuden ja hyvinvoinnin maksimointiin tähtäävien menettelyjen lisäksi ja matkustajan erityisen hoidon ja huolenpidon vaatimukset huomioon ottaen noudatetaan myös turvallisuusmenettelyjä. Tällaisia ovat esimerkiksi oikean istuinpaikan antamisen koordinointi ja matkustajan vammasta tai terveydentilasta ilmoittaminen henkilöstölle.

2. airBalticin tarjoama apu lennon aikana

Matkustamohenkilökunnalla ei ole lupa avustaa henkilöä syömisessä eikä henkilökohtaisessa hygieniassa. Heillä ei ole lupaa nostaa tai kantaa matkustajia, suorittaa lääketieteellisiä toimenpiteitä, kuten antaa ruiskeita, lisähappea tms. Mikäli matkustajan terveydentila edellyttää tällaista valvontaa, matkustajan on matkustettava vastaavan pätevyyden omaavan saattajan valvonnassa (normaalihinnat ovat voimassa). airBaltic ei tarjoa saattajan palveluja lennon aikana.


Toimita kaikki palvelupyynnöt matkatoimistoosi tai airBalticin varauspalveluun vähintään 48 tuntia ennen lähtöä. 

Tooltip_anchor Window_close