Meditsiiniliste erivajadustega reisijad

Alltoodud kirjeldustele vastavad reisijad peaksid enne lennureisi taotlema airBalticult meditsiinilise eriloa:

    reisijad, kel on haigus, mida peetakse nakkavaks;
    reisijad, kes käituvad oma haiguse või kehalise või psüühilise seisundi tõttu ebatavaliselt, kui selline käitumine võib ohustada teiste reisijate ja/või pardateenindajate heaolu ja mugavust või takistada lennu ohutut kulgemist või õigeaegsust;
    reisijad, kes vajavad lennu ajal oma tervisliku seisundi säilitamiseks erihoolitsust ja/või vahendeid;
    reisijad, kelle tervislik seisund võib lennu ajal või selle tõttu halveneda;
    reisijad, kes ei saa kasutada tavalist lennukiistet, kui selle seljatugi on püstises asendis.

Meditsiiniteabe vorm, mille täidab reisija arst, tuleb lennufirmale esitada vähemalt 2 tööpäeva jooksul enne väljalendu.

Tserebraalparalüüsiga reisijatel ei ole vaja meditsiinilist eriluba ega täita meditsiiniteabe vormi.

1. Eluspüsimiseks vajalikud vahendid lennuki pardal
Hapnik

airBalticu lendudel pakutakse lisahapnikku tasuta. Broneeringu tegemisel tuleb esitada meditsiiniteabe vorm, milles reisija arst kinnitab vajadust hapniku järele ja märgib ära vajaliku hapnikuhulga minutis. Lisahapnikku pakutakse ainult lennuki pardal, mis tähendab, et kui reisija vajab hapnikku ka lennujaamas või ümberistumisel, tuleb tal selleks teha lisakorraldusi. Reisijatel, kes vajavad lisaõhku või -hapnikku, peab alati olema kaasas kvalifitseeritud meditsiinitöötaja.

Kaasaskantavad meditsiiniseadmed

Kui reisija plaanib kaasa võtta isiklikke meditsiiniseadmeid – näiteks udusti, automaatne kehaväline defibrillaator (AED), kaasaskantav hapnikukontsentraator (POC, CPAP) vms –, siis tuleb tal selleks taotleda airBalticu luba.

Kaasaskantavate meditsiiniseadmete ja ravimite vedu on tasuta vastava meditsiinitõendi ettenäitamisel.

Meditsiiniliseks otstarbeks mõeldud tasuta pagasi limiit on mõeldud meditsiiniseadmete ja arsti välja kirjutatud ravimite veoks. Vastasel juhul kehtivad tavapärased pagasiveoeeskirjad.

Ühel reisijal on õigus kasutada meditsiinivahendite veoks ühte pagasiühikut.

Kuna airBaltic ei saa lennu ajal tagada elektritoite olemasolu, peab seade töötama täislaetud akuga.

Reisijad peavad teavitama airBaltic sellest, mis laadi akuga seade töötab, ja enne seadme lennuki pardale viimist peab selleks olema saadud lennufirma luba. Luba antakse kõige rohkem kahele akule, mis pannakse reisija käsipagasisse.

Enamikul juhtudel saavad reisijad lennu vältel, välja arvatud õhkutõusmise ja maandumise ajal, kasutada meditsiiniseadmeid, mille kohta on väljastatud vastav luba.

Meditsiiniseadmete puhul peab kinni pidama piirangutest airBalticu käsipagasi mõõtmetele (55 × 40 × 20 cm).


2. Kasutuspiirangud
airBalticu lendudel ei veeta kanderaame. Piiratud liikumisvõimega reisijate arv ühel lennul on piiratud lennufirma turvanõuetega, sest pardateenindajad vastutavad hädaolukorras evakueerumisel nende reisijate aitamise eest.


3. Meditsiinitõendid
Reisijatel tuleb esitada meditsiiniteabe vorm, mille täidab reisija arst. Lennufirma teeb omalt poolt kõik, et pakkuda reisijale vajalikke reisiteenuseid, arvestades samal ajal nii reisija kui ka teiste klientide tervise, ohutuse ja mugavusega. Lisaks tagab airBaltic , et reisijate meditsiiniandmeid töödeldakse ülima konfidentsiaalsusega ja neid avaldatakse ainult volitatud (meditsiini)töötajatele.


4. Saatjaks olevad isikud
Kui reisijal on tarvis saatjat (kvalifitseeritud meditsiinitöötajat), et tohi viimane olla piiratud liikumisvõimega. Saatja peab olema vähemalt 18aastane, ei tohi samal lennul abistada teisi puudega või piiratud liikumisvõimega reisijaid ega olla saatjaks teistele abi vajavatele reisijatele, näiteks sülelapsele, ja peab istuma piiratud liikumisvõimega reisija kõrval.

1. Lennule registreerimine
Meditsiinilise erivajadusega reisijale istekoha määramisel airBaltic ohutuskaalutlustega, tagamaks sealhulgas, et pardateenindajad saavad segamatult oma tööülesandeid täita ning et hädaolukorras on tagatud juurdepääs avariivarustusele ja lennukist saab takistamatult evakueeruda. Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 216/2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet (edaspidi: määrus nr 216/2008), antakse meditsiinilise erivajadusega (EU-OPS 1.260) aknaalune istekoht reas, kus ei ole avariiväljapääsu. Need reeglid kehtivad kas saatjaga või saatjata reisivate meditsiinilise erivajadusega isikute kohta.

Kui meditsiinilise erivajadusega reisijal on kaasas saatja, teeb lennufirma mõistlikkuse piires kõik selleks, et puudega või piiratud liikumisvõimega reisija ja tema saatja saaksid kõrvuti istekohad.

2. Pardaleminek ja lennukist väljumine
Kui selleks on lennufirmale enne soovi avaldatud, saavad lennujaamas töötavad lennufirma teenindajad olla meditsiinilise erivajadusega reisijatele abiks pardaleminekul ja lennukist väljumisel. Lisaks pakub airBaltic ka jätkulendudel abi reisijatele, kes suudavad ise kõndida, või neile, kes vajavad abi ühest lennu väljumise väravast teiseni jõudmiseks. Pidage meeles, et  airBaltic ei ole võimalik tagada täielikku järelevalvet patsientidele, kes väravaalas ootavad. Kui reisija seisundi tõttu on selline järelevalve vajalik, peab reisijal olema kaasas saatja.

Kõik kehaliste erivajadustega reisijad saavad eelisjärjekorras pardale minna.

3. Turvakontroll
Kõik reisijad peavad lennujaamas läbima turvakontrolli. Vajaduse korral otsivad lennujaama turvatöötajad puudega või piiratud liikumisvõimega reisijad käsitsi läbi.

4. Teave lennu ja värava kohta
Kõigis lennujaamades on ekraanid, kus kuvatakse teave lendude kohta. Samamoodi on väravaalas enamasti kuvar, kus on toodud täpsem teave lennu kohta. Väravateenindajad annavad kõigile reisijatele suusõnalist teavet lennu, sh pardalemineku ja muudatuste kohta.

1. Pardaleminek ja pardal viibimine
Kaptenile ja vanempardateenindajale teatatakse enne pardalemineku algust, kui pardale tuuakse puudega või piiratud liikumisvõimega isikud, ning samuti antakse teada sellest, millised istekohad on neile määratud.

Lennufirma võtab omalt poolt kõik vajalikud abinõud, tagamaks, et nii lennujaamas kui ka lennuki pardal töötavaid lennufirma teenindajaid teavitatakse reisijate erivajadustest. Peale ülaltoodud toimingute reisija mugavuse ja heaolu suurendamiseks ning erihoolitsuse ja -tähelepanu kohta reisija nõudmistega arvestamise tuleb rakendada ka ohutusabinõusid – näiteks kooskõlastada sobiva istekoha määramine ja teavitada teenindajaid reisija puudest või seisundist.

2. Abi airBaltic lennuki pardal
Pardateenindajatel ei ole lubatud reisijaid abistada söömisel või isiklikus hügieenis. Neil ei ole lubatud reisijaid tõsta ega kanda ega pakkuda meditsiiniteenuseid, nagu süstimine, hapniku manustamine jne. Kui reisija vajab oma seisundi tõttu sellist või sellelaadset järelevalvet, peab ta reisi vältel olema vastava kvalifikatsiooniga saatja järelevalve all (kehtivad tavapärased piletihinnad). airBaltic ei paku lennu ajal isikliku saatja teenust.

3. Ravimite manustamine
Veenduge, et reisijal oleks käsipagasis kaasas kõik vajalikud ravimid – ärge pange neid registreeritud pagasisse. Soovitame kaasa võtta arsti väljastatud retsepti (inglise keeles) kõigi ravimite ja süstalde kohta, mis reisijal kaasas on, juhuks kui tolli- või turvatöötajatel peaks nende kohta küsimusi tekkima. Pidage meeles, et airBalticu lennukites ei ole külmkappe, mis tähendab, et kui reisijatel on vaja külmakotte või termosnõusid, siis tuleb need neil endal kaasa võtta.


Esitage kõik taotlused eriteenuste kasutamiseks oma reisikorraldajale või airBaltic broneeringutega tegelevale agendile vähemalt 48 tundi enne väljalendu. 

Tooltip_anchor Window_close