Pagasi piirangud

KAS SINU PAGAS ON LENNUKS ETTE VALMISTATUD?

Enne pagasi registreerimist  pead Sa veenduma, et :

 • Peale Sinu ei ole Sinu pagasile ligi pääsenud ükski kõrvaline isik;
 • Ükski kõrvaline isik ei ole Sulle andnud midagi pardale kaasa võtmiseks;
 • Sinu käekotis või käsipagasis ei ole ühtegi teravat või ohtlikku eset.

Sa ei tohi kunagi lennuki pardale võtta kõrvaliste isikute poolt antud asju.

Kui Sul on kahtlusi, et keegi on ilma Sinu teadmata midagi Sinu pagasisse pannud, pead Sa vahetult enne lennujaama jõudmist oma pagasi uuesti läbi vaatama, või paluma seda teha lennujaama töötajal juba lennujaamas olles.

LIITIUMAKUDE TRANSPORTIMINE

Kaasaskantavad liitiumakuga elektroonikaseadmed

Reisijatel ja pardameeskonnal on lubatud kaasa võtta kaasaskantavaid litiium-metall- või liitium-ioonakuga elektroonikaseadmeid, mis on mõeldud isiklikuks otstarbeks. Liitium-metallakud ei tohi sisaldada rohkem kui 2 grammi liitiumi ja liitium-ioonakude energiamahtuvus ei tohi olla suurem kui 100 Wh.

Selle määratluse alla mahuvad üldjuhul igasugused olmeelektroonikaseadmed, näiteks digikaamerad, mobiiltelefonid, sülearvutid, tahvelarvutid, mängukonsoolid, ning meditsiiniseadmed, näiteks kaasaskantavad hapnikukontsentraatorid (POC).

 • Registreeritud pagasis: jah
 • Käsipagasis: jah
 • Vedaja nõusolek nõutav: ei

Liitiumakuga e-sigaretid

E-sigarette, sh e-sigareid, e-piipusid ja muid personaalaurusteid, võib vedada ainult käsipagasis. Liitium-metallakud ei tohi sisaldada rohkem kui 2 grammi liitiumi ja liitium-ioonakude energiamahtuvus ei tohi olla suurem kui 100 Wh.

Selle määratluse alla mahub enamik e-sigarette.

 • Registreeritud pagasis: ei
 • Käsipagasis: jah
 • Vedaja nõusolek nõutav: ei

Liitiumakutoitel töötavad elektroonikaseadmed

Reisijatel ja pardameeskonnal on lubatud kaasa võtta kaasaskantavaid elektroonikaseadmeid (sh meditsiiniseadmed), mille liitium-ioonaku energiamahtuvus on suurem kui 100 Wh, juhul kui see ei ületa 160 Wh, ning kaasaskantavaid meditsiiniseadmeid, mille liitium-metallaku sisaldab liitiumi rohkem kui 2 grammi, juhul kui selle sisaldus ei ületa 8 grammi.

Selle määratluse alla mahuvad enamasti suuremõõdulised fototarvikud, suured droonid ja eriti pika tööajaga sülearvutiakud.

 • Registreeritud pagasis: jah
 • Käsipagasis: jah
 • Vedaja nõusolek nõutav: jah

Sisseehitatud liitiumaku ja elektroonikaseadmetega nutikohvrid

Kõiki varuliitiumakusid – sh muude elektroonikaseadmete laadimiseks mõeldud akupangad –, mis on paigaldatud kohvrisse, peab olema võimalik sellest välja võtta, et reisija saaks varuliitiumaku või akupanga lennuki sõitjateruumi kaasa võtta.

Kohvris sisalduvat liitiumakut ei peeta mingil juhul „seadmesse paigaldatuks“.
Liitium-ioonaku energiamahtuvus ei tohi olla suurem kui 100 Wh, v.a juhul, kui reisijal on selleks käitaja luba, mispuhul ei tohi selle energiamahtuvus olla suurem kui 160 Wh.

Liitium-ioonakut, mis on paigaldatud kohvrisse peamiselt muude seadmete laadimiseks, peetakse akupangaks ning see peab vastama nõuetele, mis kehtivad selliste seadmete vedamise kohta.

Jälgimissüsteemid: kohvril peab olema kas vähemalt kaks üksteisest sõltumatut funktsiooni selle lennu ajal täielikult välja lülitamiseks või mobiilside võimaluse välja lülitamiseks või siis nende funktsioonide kombinatsioon.

 • Registreeritud pagasis: ei
 • Käsipagasis: jah
 • Vedaja nõusolek nõutav: jah

Varu- / lahtised liitiumakud

Pardale võib kaasa võtta olmeelektroonikaseadmete ja kaasaskantavate meditsiiniseadmete varuakud, mille energiamahtuvus jääb vahemikku 100–160 Wh, ning kaasaskantavate meditsiiniseadmete varuakud, mille liitiumisisaldus jääb vahemikku 2–8 grammi. Käsipagasis võib kaasas olla kuni kaks varuakut. Need akud peavad olema eraldi kaitsepakendites, et vältida lühise tekkimist.

 • Registreeritud pagasis: ei
 • Käsipagasis: jah
 • Vedaja nõusolek nõutav: jah

Akupankasid loetakse varuakudeks ning neid võib vedada ainult käsipagasis, kuid selleks pole vaja vedaja nõusolekut.

airBaltic soovitab vedada liitiumakudega seadmeid käsipagasis.

NB! Liitiumaku jõul töötavad miniliikurid, sealhulgas ratastega kulgurid (hoverboard), isetasakaalustuvad ühe- või mitmerattalised liikurid ja väikesed tasakaaluliikurid (mini-segway), kuuluvad ohtlike kaupade hulka. Ohutuskaalutlustel EI ole lubatud vedada neid seadmeid ei käsi- ega registreeritud pagasis, sest nende akud võivad põlema süttida.

OHTLIKUD KAUBAD JA KEELATUD ESEMED

Ohtlike kaupade all mõistetakse tooteid või aineid, mis võivad  ohustada lennukit või selle pardal viibivaid reisijaid.
Samuti mõistetakse ohtlike kaupade all keelatud esemeid, ohtlikke materjale ja veoseid.

Ohtlikke kaupasid on lubatud transportida eeldusel, et need on nõuetekohaselt pakendatud vastavate kaubakäsitlusega tegelevate ettevõtete poolt.

Ohutuse tagamise huvides ei ole lubatud lennuki pardale võtta järgmisi allpool loetletud esemeid. Palun ärge pange neid oma  käsipagasisse ega ka äraantavasse pagasisse:

 • Tuleohtlikud vedelikud või tahked ained
 • Oksüdandid nagu pleegitus/valgendus pulbrid
 • Orgaanilised peroksiidid (vesinikülihapendid)
 • Pisargaasi balloonid või mistahes muu gaasi balloonid
 • Nakkusohtlikud ained,  viiruslik elusmaterjal
 • Akud või patareid
 • Elavhõbedat sisaldavad ained
 • Magneteid sisaldavad ained
 • Ilutulestik ja pürotehnika
 • Tikud
 • Tulemasinad, kergkütus, värvid, lahustid
 • Mürgised ained, arseen, tsüaniid, umbrohu tõrjevahendid
 • Radioaktiivsed materjalid, happed, söövitavad ained, leelised, söövitav sooda
 • Kreosoot, kustutamata lubi, õliga immutatud paber
 • Sõidukite kütusesüsteemi osad, milles on olnud kütus
 • Lõhkeained, lahingumoon, detonaatorid  vms
 • Suitsupadrunid ja suitsupommid
 • Ratastega kulgurid, isetasakaalustuvad ühe- või mitmerattalised liikurid, väikesed tasakaaluliikurid

Rahvusvaheliste Õhuvedude Assotsiatsiooni (International Air Transport Association/ IATA) Ohtlike Veoste Regulatsioon kirjeldab üksikasjalikult, milliseid ohtlikke kaupu ja millises koguses võib lennukiga transportida ning millised on pakendamisnõuded ja tingimused.

Lisaks ohtlikele kaupadele kehtivad piirangud ka (võitlus)spordivarustusele, köögiriistadele ja muudele terava ääre- või otsaga vahenditele, mis võivad kedagi vigastada.

TÄPSEMAT INFORMATSIOONI SELLE KOHTA, KUIDAS OHTLIKKE KAUPASID TRANSPORTIDA JA MILLISED ON KEELATUD KAUBAD LEIAD, PAKI OMA ÄRAANTAV PAGAS VASTAVALT NING JÄTA KOJU ASJAD, MILLE OHUTUSES SA KAHTLED. KÜSIMUSED? VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST.

Sa oled kohustatud loovutama lennujaama julgestuskontrollile kõik kaasasolevad ohtlikud esemed enne pardale minekut.

Lennujaamad ja lennufirmad ei ole kohustatud hoidma ega tagastama konfiskeeritud esemeid. Ära võetud ohtlikud esemed hävitatakse (likvideeritakse).

NÕUDED LENNUJAAMA TURVAKONTROLLI LÄBIMISEL

Nõuded vedelike ja nende koguste kohta käsipagasis:

 • Kaasa on lubatud võtta vedelikke, mis ei ole suuremas anumas kui 100 ml
 • Kõik käsipagasis olevad vedelikud peavad mahtuma ühte 1  liitri suurusesse läbipaistvasse taas- suletavasse kilekotti (mõõtudega umbes 20cmx 20cm); Vedelikega täidetud pakendid peavad kilekotti mahtuma vabalt ega tohi olla kokku surutud ning kott peab olema suletud.
 • Igal reisijal on lubatud pardale kaasa võtta ainult üks selline kilekott.

Vedelikud, mida ei saa taas-suletavasse kilekotti panna, tuleb pakkida äraantavasse pagasisse. Suuremas koguses vedelikke on lubatud vedada lennuki pagasiruumis.

 


Pange tähele! Toodud hinnad ja informatsioon asendab mis tahes varem avaldatud teabe ning airBaltic on õigus seda ühepoolselt igal ajal muuta või tühistada. Nende hindade ekvivalendid võivad vääringuti erineda, olenevalt vääringu väärtuse muutumisest ja kasutatud vahetuskursist. Pangal on õigus lisada oma vahetuskurss ja komisjonitasud, seega kogusumma võib erineda kodulehel näidatust.
Tooltip_anchor Window_close