Piiratud liikumisvõimega reisijad

1. Liikumine väravateni ja sealt ära

Manuaalse ratastooliga reisijad võivad sellega liikuda väljuva lennu väravasse ja saabuva lennu väravast ära. Jätkulendude korral viiakse ratastool kohe edasi järgmise lennuki peale.

Kui reisija soovib ise väljuva lennu väravasse liikuda, sildistatakse ratastool lennule registreerimisel pagasina ja viiakse pardaleminekul lennukisse. Seepärast on väga tähtis, et reisija saabuks väljuva lennu väravasse täpselt pardakaardil märgitud ajal (pardalemineku ajaks). Kui on käes pardalemineku aeg, lasevad lennujaamas töötavad lennufirma teenindajad reisijal (koos saatja, abilise või reisikaaslasega) enne teisi reisijaid lennuki pardale minna.

Enda manuaalset ratastooli kasutavad reisijad võivad paluda, et see saabumise ajaks väravasse viiakse. Muul juhul saab ratastooli kätte saabuvate lendude terminalist (pagasi kättesaamist alast).

2. Reisija isiklik ratastool

airBalticuga reisides võib üks puudega või piiratud liikumisvõimega reisija lisaks meditsiiniseadmetele tasuta kaasa võtta kuni kaks liikumisabivahendit.

airBalticu lendudel ei veeta ratastoole sõitjateruumis.

Soovitame panna ratastooli eemaldatavad osad (istepadi, jalatugi jne) reisija käsipagasisse. Kui see pole võimalik, kinnitage need teibiga ratastooli külge.

Pileti broneerimisel märkige ära ratastooli tüüp, mõõtmed ja kaal. Kui reisijal on mootoriga ratastool, märkige ära, mis liiki aku sel on.

3. Akutoitel ratastoolid

Elektrilised ja akutoitel ratastoolid tuleb lennule registreerimise lauas alati pagasina ära anda. Sealt edasi kasutavad lennujaamas töötavad lennufirma teenindajad reisija väravani viimiseks airBaltic ratastooli. Sõltuvalt aku tüübist tuleb kinni pidada ka järgnevalt toodud lisanõuetest.

  • Märgakud (lekkimisohtlikud)

Märgakud tuleb ratastoolist ja muudest akutoitel töötavatest liikumisabivahenditest eemaldada ning pagasina ära anda. Need tuleb pakkida, tähistada ja sildistada IATA ohtlike kaupade eeskirjade kohaselt. airBaltic keeldub ratastoolides või muudes akutoitel töötavates liikumisabivahendites kasutatavate liitiumakude vedamisest.

  • Kuivelemendiga akud ja geelakud (lekkimiskindlad)

Lennule registreerimisel tuleb aku lahti ühendada, selle klemmid juhusliku lühise vältimiseks isoleerida ja see kindlalt ratastooli külge kinnitada.

Märkus!

  • Geelakuga ratastoolide ja liikumisabivahendite puhul ei pea akut lahti ühendama, kui aku klemmid on juhusliku lühise vältimiseks isoleeritud.
  • Ülimoodsate ratastoolide puhul, millel on sisseehitatud kuivaku ja mille klemmid on peidetud, ei pea akut lahti ühendama, kui ratastoolil on kas:
    • pealüliti (mille juures on silt tootja selgesõnalise kinnitusega, et lüliti võimaldab aku täiesti välja lülitada), mis tuleb viia väljalülitatud asendisse, või
    • eemaldatav juhtseade, mis tuleb täielikult eemaldada (ainult juhtseadme võtme eemaldamisest ei piisa).

4. Lennujaama ratastoolid (kasutamiseks lennule registreerimise lauast väravani liikumiseks ja lennu saabumisel)

airBaltic on ratastoolid kasutamiseks kõikides lennujaamades. Need ei ole manuaalsed ratastoolid, mida reisijad saavad iseseisvalt kasutada, ja seepärast saab nendega liikuda lennujaamas töötavate lennufirma teenindajate kaasabil.

Jätkulendude vahelisel ajal saab liikumiseks kasutada ainult airBaltic ratastoole.

1. Lennule registreerimine

Puudega või piiratud liikumisvõimega reisijale istekoha määramisel arvestab airBaltic ohutuskaalutlustega, tagamaks sealhulgas, et pardateenindajad saavad segamatult oma tööülesandeid täita ning et hädaolukorras on tagatud juurdepääs avariivarustusele ja lennukist saab takistamatult evakueeruda. Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 216/2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet (edaspidi: määrus nr 216/2008), antakse puudega või piiratud liikumisvõimega reisijatele (EU-OPS 1.260) aknaalune istekoht reas, kus ei ole avariiväljapääsu. Need reeglid kehtivad kas saatjaga või saatjata reisivate puudega või piiratud liikumisvõimega isikute kohta.

Kui puudega või piiratud liikumisvõimega reisijal on kaasas saatja, teeb lennufirma mõistlikkuse piires kõik selleks, et puudega või piiratud liikumisvõimega reisija ja tema saatja saaksid kõrvuti istekohad.

2. Pardaleminek ja lennukist väljumine

Kui selleks on lennufirmale enne soovi avaldatud, saavad lennujaamas töötavad lennufirma teenindajad olla puudega või piiratud liikumisvõimega reisijatele abiks pardaleminekul ja lennukist väljumisel, kasutades selleks kas airBalticu abivahendeid või reisija enda manuaalset ratastooli. Lisaks pakub airBaltic ka jätkulendudel abi reisijatele, kes suudavad ise kõndida, või neile, kes vajavad abi ühest lennu väljumise väravast teiseni jõudmiseks. Pidage meeles, et airBalticul ei ole võimalik tagada täielikku järelevalvet patsientidele, kes väravaalas ootavad. Kui reisija seisundi tõttu on selline järelevalve vajalik, peab reisijal olema kaasas saatja.

Kõik kehaliste erivajadustega reisijad saavad eelisjärjekorras pardale minna. Sihtkohta saabumisel tuleb ratastooliga reisijatel viimasena lennukist lahkuda. Kui puudega reisijal tuleb ümber istuda, saab jätkulendude vahelisel ajal kasutada airBalticu ratastooli.

3. Turvakontroll

Kõik reisijad peavad lennujaamas läbima turvakontrolli. Vajaduse korral otsivad lennujaama turvatöötajad puudega või piiratud liikumisvõimega reisijad käsitsi läbi.

4. Teave lennu ja värava kohta

Kõigis lennujaamades on ekraanid, kus kuvatakse teave lendude kohta. Samamoodi on väravaalas enamasti kuvar, kus on toodud täpsem teave lennu kohta. Väravateenindajad annavad kõigile reisijatele suusõnalist teavet lennu, sh pardalemineku ja muudatuste kohta.

1. Pardaleminek ja pardal viibimine

Puudega või piiratud liikumisvõimega reisija pardale lubamisest ei keelduta tema puude või piiratud liikumisvõime tõttu, välja arvatud siis, kui muidu ei ole võimalik pidada kinni kehtivatest ohutusnõuetest või kui lennuki või selle ukse mõõtmete tõttu ei ole puudega või piiratud liikumisvõimega isiku pardaleminek või pardale toomine lihtsalt võimalik.

Kaptenile ja vanempardateenindajale teatatakse enne pardalemineku algust, kui pardale tuuakse puudega või piiratud liikumisvõimega isikud, ning samuti antakse teada sellest, millised istekohad on neile määratud.

Lennufirma võtab omalt poolt kõik vajalikud abinõud, tagamaks, et nii lennujaamas kui ka lennuki pardal töötavaid lennufirma teenindajaid teavitatakse reisijate erivajadustest. Peale ülaltoodud toimingute reisija mugavuse ja heaolu suurendamiseks ning erihoolitsuse ja -tähelepanu kohta reisija nõudmistega arvestamise tuleb rakendada ka ohutusabinõusid – näiteks kooskõlastada sobiva istekoha määramine ja teavitada teenindajaid reisija puudest või seisundist.

2. Abi airBaltic lennuki pardal

Pardateenindajatel ei ole lubatud reisijaid abistada söömisel või isiklikus hügieenis. Neil ei ole lubatud reisijaid tõsta ega kanda ega pakkuda meditsiiniteenuseid, nagu süstimine, hapniku manustamine jne. Kui reisija vajab oma seisundi tõttu sellist järelevalvet, peab ta reisi vältel olema vastava kvalifikatsiooniga saatja järelevalve all (kehtivad tavapärased piletihinnad). airBaltic ei paku lennu ajal saatja teenust.


Esitage kõik taotlused eriteenuste kasutamiseks oma reisikorraldajale või airBaltic broneeringutega tegelevale agendile vähemalt 48 tundi enne väljalendu. 

Tooltip_anchor Window_close