Määrus (EÜ) nr 261/2004

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91.

Anname endast parima, et teie lennureis kulgeks plaanipäraselt. Ent kui teid on lennureisist maha jäetud või on teie lend tühistatud või hilineb see pikka aega või kui teile on antud istekoht, mis on madalamas teenindusklassis kui piletil märgitud, on teil õigus taotleda hüvitist ja abi kooskõlas määrusega (EÜ) nr 261/2004, mis sätestab reisijate õigused eelmainitud juhtudel.

Soovitame teil tutvuda selle määruse eestikeelse tekstiga.

Kui soovite taotleda tagasimakset või hüvitist, võtke kindlasti ühendust airBalticu kliendisuhete osakonnaga.

Läti Vabariigis vastutab määruse (EÜ) nr 261/2004 täitmise tagamise eest tarbijakaitseamet.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Brivibas i55
Riia, LV-1010
Läti
www.ptac.gov.lv
ptac@ptac.gov.lv

Teiste riikide riiklike täitevasutuste kontaktandmed on saadaval Euroopa Komisjoni ametlikul veebilehel.

Tooltip_anchor Window_close