Reisimine USAsse või Kanadasse

USA-sse reisimisel lubatakse reisija pardale ainult sel juhul, kui ta esitab USA ametivõimude elektroonilise sissesõiduloa või kehtiva USA viisa. Riiki sisenemiseks tuleb teha järgmist.

1) Kodanikud, kelle riik kuulub USA viisavabaduse programmi, peavad enne lahkumist taotlema veebi teel loa elektroonilise reisiloa taotlemise süsteemist (ESTA). Taotlus ESTA-sse soovitatakse saata vähemalt 72 tundi enne väljalendu.
Kodanikelt, kelle riik ei kuulu USA viisavabaduse programmi või kelle riik kuulub küll USA viisavabaduse programmi, ent kellel mingil põhjusel ei ole hangitud elektroonilist reisiluba, nõutakse pardaleminekul kehtivat viisat.

Täpsemat teavet USA sisserändepoliitika kohta saate oma riigi välisministeeriumist või USA ametlikust viisateabeallikast.

2) Reisija andmete ja esimese ööbimiskoha aadressi teatamine. Lennukompaniid on kohustatud esitama USA võimudele reisijate andmed enne nende saabumist USA-sse. Need hõlmavad passiandmeid ja selle koha aadressi, kus te esimesel ööl USA-s peatute (sh tänav, majanumber, linn, osariik, sihtnumber). Peate andma lennujaamas täpsed andmeid, sest vastasel juhul teid lennukisse ei lubata.

Kanadasse reisijad peavad esitama lennukompaniile oma isikuandmed, kes edastab need turvakaalutlustel Kanada ametivõimudele. Palun olge valmis teatama oma andmed lennule registreerimise lauas. Reisijatelt, kes ei saa Kanadesse siseneda viisata, nõutakse kehtivat viisat. Täpsemat teavet saate oma riigi välisministeeriumist.

 


Pange tähele! Toodud hinnad ja informatsioon asendab mis tahes varem avaldatud teabe ning airBaltic on õigus seda ühepoolselt igal ajal muuta või tühistada. Nende hindade ekvivalendid võivad vääringuti erineda, olenevalt vääringu väärtuse muutumisest ja kasutatud vahetuskursist. Pangal on õigus lisada oma vahetuskurss ja komisjonitasud, seega kogusumma võib erineda kodulehel näidatust.
Tooltip_anchor Window_close