Üldreeglid

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1107/2006 toodud nõudeid reisijate teenindamise kohta. Vastava riigi järelevalveasutus; vastutab nende nõuete täitmise eest ja kontrollib seda. Eestis tegeleb sellega Lennuamet.

Kui reisija soovib kasutada mõnda alljärgnevatest teenustest, tuleb airBaltic sellest ette teatada vähemalt 48 tundi:

 • kui reisijal on kuulmis- või nägemispuue ning ta vajab abi;
 • kui reisija ei saa treppidest käia;
 • kui reisija ei suuda kõndida lennule registreerimise laua juurest väljuva lennu väravani, jätkulennu korral ühest väravast teiseni või väravast saabuvate lendude terminali;
 • kui reisija soovib kasutada airBaltic ratastooli või soovib, et ta viiakse väravani tema enda ratastoolis (ainult manuaalse ratastooliga);
 • kui reisija soovib kaasa võtta enda elektrilise või akutoitel töötava ratastooli;
 • kui reisijal on kaasas ametlikult heaks kiidetud teenistusloom, näiteks juhtkoer;
 • kui reisija vajab lennu ajal erihoolitsust ja/või tal tuleb kasutada meditsiiniseadmeid.
   

Järgnevad airBaltic airBalticu eriteenused on reisijatele tasuta:

 • lennujaamas töötavad lennufirma klienditeenindajad abistavad lennuki pardale minekul, lennukist väljumisel ja ümberistumisel, kui see on mõistlikul määral vajalik;
 • peale meditsiiniseadmete võib üks puudega või piiratud liikumisvõimega reisija kaasa võtta kuni kaks liikumisabivahendit, sh elektrilise ratastooli, kui lennufirmale on sellest vähemalt 48 tundi ette teatatud ja kui lennukis on selleks ruumi;
 • ametlikult heaks kiidetud teenistuslooma vedu sõitjateruumis;
 • reisija eluspüsimiseks vajalike vahendite vedu.

Palume lennujaamas kohal olla hiljemalt lennule registreerimise alguseks.

Lennufirmal on õigus keelduda puudega või piiratud liikumisvõimega isiku broneeringu kinnitamisest või pardale lubamisest ning piirata selliste reisijate arvu ühel lennul, et lennufirmal oleks võimalik täita ohutusnõudeid, mis on sätestatud rahvusvaheliste, ELi või riiklike õigusaktidega, samuti neid nõudeid, mille on kehtestanud kõnealusele lennufirmale lennutegevusloa väljastanud riigiasutus. Seda õigust võib kasutada ka siis, kui puudega või piiratud liikumisvõimega isik ei mahu lennukisse või selle uksest läbi.

Juhul kui reisijal on vaja lennukiga sõitmiseks meditsiinilist eriluba, tuleb reisija arstil täita meditsiiniteabe vorm. See vorm tuleb lennufirmale esitada vähemalt 48 tundi enne plaanilist väljalendu.

Reisijaga peab olema kaasas kutseline isiklik abistaja või saatja, kui see on vajalik reisija kehalise või meditsiinilise seisundi tõttu (pidage meeles, et airBaltic ei paku oma lendudel kutselise isikliku abistaja või saatja teenust; lennufirma teenindajatel ei ole lubatud reisijaid tõsta ega kanda). Kahjuks ei ole airBalticu lendudel võimalik kasutada kanderaami ja seepärast ei ole meil võimalik vedada reisijaid, kes ei saa põlvedest jalgu kõverdada või istuda õhkutõusmise, turbulentsi ja maandumise ajal püstise seljatoega istmel.

Veenduge, et reisijal oleks käsipagasis kaasas kõik ravimid, mida ta lennu vältel vajab.
 

Et mõlemad pooled (reisija ja lennufirma või reisikorraldaja) saaksid õigesti hinnata ja määrata kavandatud teenuste mahtu, on alljärgnevalt toodud lennunduses kasutatavad teenusekoodid.

Kood Tähendus
WCHC Reisija ei saa kõndida ning teda tuleb kanda istekohani ja sealt ära. 
WCHR Reisija saab treppidest käia, kuid ei suuda käia pikka maad.
WCHS Reisija ei suuda käia pikka maad ega treppidest üles ja alla.
MEDA Reisijal peab lennukiga reisimiseks olema meditsiiniline eriluba.
BLND Nägemispuudega reisija.
DEAF Kuulmispuudega reisija.
DPNA Abi vajav intellekti- või arengupuudega reisija.

 

airBaltic lennukipargis on lennukid Airbus A220-300 ja Q400 NextGen ning Boeingu mudelid 737-500 ja 737-300.

Tutvuge osaga airBalticu partnerlennufirmade kohta.

Selles dokumendis toodud soovitused ei ole mõeldud asendama meditsiinilist nõu, mida asjatundjad on andnud lähtuvalt inimese vajadustest, ja neid ei peaks sel viisil tõlgendama. Siintoodud teavet võib etteteatamisel või etteteatamiseta muuta ning airBaltic ei kanna nende muudatuste eest mingit vastutust. airBaltic jätab endale õiguse neid põhimõtteid ja tegevuskordi oma äranägemise järgi tõlgendada ja kohaldada. airBalticu tõlgendused ja kohaldamised on alati lõplikud ja vaieldamatud.


Esitage kõik taotlused eriteenuste kasutamiseks oma reisikorraldajale või airBaltic broneeringutega tegelevale agendile vähemalt 48 tundi enne väljalendu. 

Tooltip_anchor Window_close