Vaidluste kohtuväline lahendamine

Meie meeskond püüab teha kõik selleks, et oleksite meie teenustega rahul. Juhul kui midagi läheb viltu, püüame leida teie jaoks vastuvõetava lahenduse. Ent kui te ei ole nõus pakutud lahendusega või keeldume teie nõude rahuldamisest, on teil kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2013/11/EL tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 524/2013 tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ, tarbijakaitseseadusega ja vaidluste kohtuvälise lahendamise seadusega õigus pöörduda vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks tarbijakaitseametisse.

Consumer Rights Protection Centre
Brivibas 55
Riia, LV-1010
Läti
www.ptac.gov.lv
ptac@ptac.gov.lv

Kooskõlas määrusega nr 524/2013 on loodud internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm, mida saate kasutada meiega tekkinud vaidluse lahendamiseks.

Pidage meeles, et kohtuväliste vaidluste lahendamisega tegelev asutus vaatab teie taotluse läbi juhul, kui olete esmalt nõude meile esitanud, et selles kokkuleppele jõuda.

Tooltip_anchor Window_close