Yleiset säännöt

Vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista lentoliikenteestä 5 päivänä heinäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2006 (jäljempänä "asetus N:o 1107/2006") mukaisesti lentoyhtiöiden ja lentoasemien tulee huolehtia asetuksessa N:o 10107/2006 lueteltujen matkustajapalvelua koskevien vaatimusten täyttymisestä. Kunkin valtion sääntelyviranomainen; on vastuussa vaatimusten noudattamisesta ja valvonnasta; Latviassa viranomainen on Latvian siviili-ilmailuvirasto.

airBaltic edellyttää ilmoitusta vähintään 48 tuntia etukäteen, mikäli matkustaja tarvitsee jotain seuraavista palveluista:

 • jos matkustajalla on kuulo- tai näkövamma ja hän tarvitsee apua;
 • jollei matkustaja kykene kävelemään portaita ylös;
 • jollei matkustaja kykene kävelemään matkaa lähtöselvitysalueelta lähtöportille, porttien välillä jatkolennon yhteydessä tai portilta tulohalliin;
 • jos matkustaja haluaa käyttää airBaltic järjestämää pyörätuolia tai haluaa saaton portilla omassa pyörätuolissaan (ainoastaan manuaaliset pyörätuolit);
 • jos matkustaja haluaa ottaa mukaan oman sähkö-/akkukäyttöisen pyörätuolinsa;
 • jos matkustajalla on mukanaan virallinen avustajaeläin, esim. opaskoira;
 • jos matkustaja tarvitsee lennon aikana erityistä hoitoa ja/tai lääketieteellistä laitetta.
   

airBaltic tarjoaa matkustajilleen seuraavat erityispalvelut maksutta:

 • lentoyhtiön maahenkilökunnan avun koneeseen ja koneesta siirryttäessä sekä transfer-alueella, kun tämä on kohtuullisesti arvioiden tarpeellista;
 • lääketieteellisen laitteen ohella enintään kaksi kappaletta liikkumista helpottavaa välinettä kullekin vammaiselle tai liikuntavammaiselle henkilölle, mukaan lukien sähköinen pyörätuoli, mikäli lentoyhtiölle on ilmoitettu tästä pyynnöstä vähintään 48 tuntia etukäteen ja lentokoneessa on tarvittava tila;
 • virallisen avustajaeläimen kuljetus matkustamossa;
 • matkustajan elämää ylläpitävät varusteet.

Edellytämme, että saavut lentoasemalle viimeistään lähtöselvityksen avautuessa.

Lentoyhtiöllä on oikeus evätä varauksen vahvistus tai pääsy lentokoneeseen vammaiselta tai liikuntarajoitteiselta henkilöltä sekä rajoittaa tällaisten henkilöiden määrää lennolla voidakseen noudattaa kansainvälisessä, Euroopan unionin tai kansallisessa lainsäädännössä säädettyjä kulloinkin sovellettavia turvallisuusmääräyksiä sekä lentoyhtiölle liikenneluvan myöntäneen sääntelyviranomaisen määräämiä turvallisuusmääräyksiä. Näitä oikeuksia voidaan käyttää myös silloin, kun lentokone tai sen ovet eivät kykene fyysisesti vastaanottamaan vammaista tai rajoitteista henkilöä.

Mikäli matkustaja tarvitsee lääkärin myöntämä luvan matkustaa lentäen, matkustajan lääkärin on täytettävä lääketieteellinen tietolomake. Lomake on toimitettava lentoyhtiöllä vähintään 48 tuntia ennen lennon aikataulunmukaista lähtöaikaa.

Matkustajan fyysisen tai lääketieteellisen tilan tätä edellyttäessä matkustajalla on oltava saattajana hoitoalan ammattilainen tai henkilökohtainen saattaja (huomaa, ettei airBaltic järjestä lennoille hoitoalan ammattilaisia eikä henkilökohtaisia saattajia; matkustamohenkilöstöllä ei ole lupaa nostaa tai kantaa matkustajia). Valitettavasti airBalticin lennoille ei voi tuoda paareja, joten emme voi kuljettaa matkustajia, jotka eivät kykene taivuttamaan polviaan tai istumaan istuin pystyasennossa nousun, turbulenssin tai laskeutumisen aikana.

Varmista, että matkustajalla on lennolla mukanaan tai käsimatkatavarassaan kaikki hänen lennon aikana tarvitsemansa lääkkeet.

Jotta kumpikin osapuoli (matkustaja ja lentoyhtiö/matkatoimisto) pystyy arvioimaan ja selvittämään oikein tarvittavat palvelut, lentotoiminnassa käytetään seuraavassa lueteltuja koodeja:

Koodi Merkitys
WCHC Matkustaja ei pysty kävelemään ja hänet on kannettava lentokoneessa istumapaikalla ja sieltä pois. 
WCHR Matkustaja selviää portaista muttei kykene kävelemään pitkä matkoja.
WCHS Matkustaja ei pysty kävelemään pitkiä matkoja eikä kulkemaan portaissa.
MEDA Matkustaja tarvitsee lentääkseen lentomatkustusluvan.
BLND Matkustaja on näkövammainen.
DEAF Matkustaja on kuulovammainen.
DPNA Liikuntarajoitteinen avustusta tarvitseva matkustaja, jolla on älyllinen vamma tai kehitysvamma.

 

airBaltic laivastoon kuuluu seuraavia lentokoneita: 'Airbus A220-300 ja Q400 NextGen sekä Boeing 737-500 ja 737-300.

Katso myös kohta airBalticin kumppanilentoyhtiöt.

Tässä asiakirjassa annetut ohjeet eivät korvaa henkilökohtaista ammatillista lääketieteellistä ohjeistusta, eikä niitä pidä tulkita sellaiseksi. Tässä ilmoitetut tiedot voivat muuttua myös ilman ennakkoilmoitusta, eikä airBaltic ole vastuussa muutoksista. airBaltic varaa oikeuden tulkita ja soveltaa näitä periaatteita ja menettelyjä. Joka tapauksessa airBalticin tulkinnat ja sovellukset ovat lopullisia ja ratkaisevia.


Toimita kaikki palvelupyynnöt matkatoimistoosi tai airBalticin varauspalveluun vähintään 48 tuntia ennen lähtöä. 

Tooltip_anchor Window_close