Kuluttajariitojen vaihtoehtoinen riidanratkaisu

Tiimimme pyrkii kaikin tavoin varmistamaan, että olet tyytyväinen palveluihimme.  Mikäli jokin menee pieleen, yritämme löytää ratkaisun, jonka voit hyväksyä. Jollet tästä huolimatta ole tyytyväinen tarjottuun ratkaisuun tai emme ota reklamaatiotasi käsittelyyn, sinulla on oikeus pyytää vaihtoehtoista riidanratkaisua kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/11/EU sekä kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 524/2013 mukaisesti osoittamalla hakemus osoitteeseen:

Kuluttajan oikeuksien suojelukeskus
Brivibas 55
Riika, LV-1010
Latvia
www.ptac.gov.lv
ptac@ptac.gov.lv

 

Jos riita-asia koskee Iso-Britannian tai Saksan lentoja, voit ottaa yhteyttä myös johonkin alla mainituista järjestöistä.

Iso-Britannia Saksa

Civil Aviation Authority
Passenger Advice and Complaints Team
CAA House
45-59 Kingsway
London
WC2B 6TE
United Kingdom
www.caa.co.uk
Hakemuslomake

söp_Schlichtungsstelle für den
öffentlichen Personenverkehr e.V.
Fasanenstraße 81
D-10623 Berlin
Germany
http://soep-online.de
Hakemuslomake

 

Asetuksen (EU) N:o 524/2013 mukaisesti on perustettu kuluttajariitojen verkkovälitteinen riitojenratkaisualusta, jonka avulla voit ratkaista suhteessa meihin syntyneen riita-asian.

Huomaa, että vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin käsittelee hakemuksesi vain, jos olet reklamoinut asiasta ensin meille ja yrittänyt päästä sovintoratkaisuun. 

Tooltip_anchor Window_close