Matkatavararajoitukset

OVATKO MATKATAVARASI VALMIIT LENNOLLE?

Ennen kuin jatkat lähtöselvityksen tekemistä, sinun ehdottomasti varmistettava, että

 • kukaan ei ole laittanut mitään matkatavaroihisi sen jälkeen, kun pakkasit ne;
 • kukaan ei ole antanut sinulle mitään mukaan otettavaksi lennolle;
 • et ole pakannut mitään teräviä tai vaarallisia esineitä käsimatkatavaroihisi ja/tai kirjattaviin matkatavaroihisi.

Älä kuljeta lennolla koskaan mitään kenenkään toisen puolesta. Jos luulet, että laukkuusi on laitettu jotain tietämättäsi, tarkista laukkusi ennen lentokentällä saapumista. Jos olet jo saapunut lentokentälle, kerro asiasta välittömästi lähtöselvitysvirkailijalle.

LITIUMAKKUJEN KULJETUS

Kannettavat elektroniset laitteet, joissa on litiumakkuja

Matkustajat ja lentokoneen henkilöstö voivat kuljettaa mukanaan litium-metalli- tai litiumioniakkuja tai -paristoja sisältäviä kannettavia elektronisia laitteita.  Litium-metalliakuissa saa olla enintään 2 g litiumia ja litiumioniakkujen kapasiteetti saa olla enintään 100 Wh.

Tämä koko käsittää tavallisesti kulutuselektroniikkaa, kuten digitaalikameroita, matkapuhelimia, kannettavia tietokoneita, tablettitietokoneita, e-lukulaitteita, kädessäpidettäviä pelejä ja lääkintälaitteita, kuten kannettavia happirikastimia. 

 • Kirjattu matkatavara: Kyllä
 • Käsimatkatavara: Kyllä
 • Lentoyhtiön hyväksynnän tarve: Ei

Litiumakusta virtansa saavat e-savukkeet

E-savukkeita, mukaan lukien e-sikaareja, e-piippuja ja muita henkilökohtaisia höyrystimiä saa kantaa vain käsimatkatavarana. Litium-metalliakuissa saa olla enintään 2 g litiumia ja litiumioniakkujen kapasiteetti saa olla enintään 100 Wh.

Tämä koko käsittää useimmat e-savukkeiden akut. 

 • Kirjattu matkatavara: Ei
 • Käsimatkatavara: Kyllä
 • Lentoyhtiön hyväksynnän tarve: Ei

Litiumakusta virtansa saavat elektroniset laitteet

Matkustajat ja lentokoneen henkilöstö voivat kuljettaa mukanaan kannettavia elektronisia (mukaan lukien lääkinnällisiä) laitteita, jotka saavat virtansa litiumioniakuista tai -paristoista, joiden kapasiteetti on yli 100 Wh mutta enintään 160 Wh, tai kannettavia lääkintälaitteita, jotka saavat virtansa litium-metalliakuista tai -paristoista, joiden litiummäärä on yli 2 g mutta enintään 8 g.

Tämä koko käsittää tavallisesti suuret kamerat, suuret lennokit ja kannettavien tietokoneiden pitkäikäiset akut.

 • Kirjattu matkatavara: Kyllä
 • Käsimatkatavara: Kyllä
 • Lentoyhtiön hyväksynnän tarve: Kyllä

Älylaukku integroidulla litiumakulla ja elektroniikalla

Kaikki matkatavaraan asennetut varalitiumakut, mukaan lukien muiden elektronisten laitteiden lataamiseen suunnitellut varavirtalähteet, on poistettava laukusta, jotta matkustaja voi kuljettaa varalitiumakun/varavirtalähteen matkustamossa.  

Laukussa olevia litiumakkuja ei voida pitää ”varusteeseen asennettuina”.  
Litiumioniakkujen teho saa olla enintään 100 Wh, paitsi silloin, jos matkustajalla on toimijan hyväksyntä, missä tapauksessa litiumioniakun teho wattitunteina ei saa ylittää 160 Wh.

Ensisijaisesti muiden laitteiden lataamista varten laukkuun asennettu litiumioniakku käsitetään varavirtalähteeksi, ja sen on noudatettava kyseisille laitteille asetettuja kuljetusvaatimuksia.

Seuranatajärjestelmät – Matkatavarassa on oltava kaksi toisistaan riippumatonta tapaa laittaa se lennon aikana kokonaan pois päältä, laittaa mobiilitoiminnot pois päältä, tai näiden kahden yhdistelmä.

 • Kirjattu matkatavara: Ei
 • Käsimatkatavara: Kyllä
 • Lentoyhtiön hyväksynnän tarve: Kyllä

Erilliset litiumparistot ja -akut / vara-akut

Kapasiteetiltaan yli 100 Wh:n mutta enintään 160 Wh:n vara-akkuja, jotka on tarkoitettu kuluttajaelektroniikan laitteisiin ja kannettaviin lääketieteellisiin laitteisiin tai joiden litiummäärä on yli 2 g mutta enintään 8 g pelkästään lääketieteellisiin laitteisiin, saa kuljettaa lentokoneessa. Käsimatkatavarassa saadaan kuljettaa enintään kaksi vara-akkua. Akut on suojattava yksitellen oikosuluilta.

 • Kirjattu matkatavara: Ei
 • Käsimatkatavara: Kyllä
 • Lentoyhtiön hyväksynnän tarve: Kyllä

Vara-akkuja saa kuljettaa vain käsimatkatavarana, mutta ne eivät edellytä lentoyhtiön hyväksyntää. 

airBaltic suosittelee, että litiumakkuja ja -paristoja sisältävät laitteet kuljetetaan käsimatkatavarassa.

HUOMAA: pienet litium-akulla toimivat henkilökohtaiset kulkuneuvot, kuten tasapainoskootterit (hoverboard), yksi- tai useampipyöräiset kulkuneuvot ja mini-segwayt, luokitellaan vaarallisiksi  tavaroiksi. Tällaisia laitteita EI saa kuljettaa käsimatkatavarana eikä kirjattuna matkatavarana. Syynä on niiden akkujen aiheuttama tulipalovaara.

VAARALLISET AINEET

Vaaralliseksi luokitellut aineet ovat aineita, jotka voivat aiheuttaa vaaratilanteita lentokoneelle ja koneessa matkustaville ihmisille lennon aikana. Vain sellaisia vaarallisia aineita voidaan kuljettaa, jotka rahtiyhtiö on pakannut asianmukaisesti.

Turvallisuussyistä jäljempänä mainittavia aineita ja esineitä ei voi ottaa lentokoneeseen. Älä pakkaa niitä käsimatkatavaroihin tai kirjattaviin matkatavaroihin.

 • Palavat nesteet ja helposti syttyvät aineet.
 • Hapettavat aineet kuten esim. valkaisujauheet.
 • Orgaaniset peroksidit.
 • Kyynelkaasulaitteet ja kaasusäiliöt.
 • Tartuntavaaralliset aineet kuten esim. eläviä viruksia sisältävät aineet.
 • Autojen nesteakut.
 • Elohopeaa sisältävät laitteet.
 • Magneetteja sisältävät laitteet.
 • Ilotulitteet ja pyrotekninen materiaali.
 • Tulitikut.
 • Tupakansytyttimet, tupakansytyttimien polttoaineet, maalit ja ohenteet.
 • Myrkylliset aineet, arseeni, syanidi ja rikkakasvien torjunta-aineet.
 • Radioaktiiviset aineet, hapot, syövyttävät aineet, alkalit ja natriumhydroksidi.
 • Kreosootti, poltettu kalkki ja öljypaperi.
 • Polttoainetta sisältäneet ajoneuvon polttoainejärjestelmän osat.
 • Räjähteet, ampumatavarat, sytyttimet ja vastaavat tuotteet.
 • Savusäiliöt ja -ammukset.
 • Tasapainoskootterit, yksi- tai useampipyöräiset kulkuneuvot ja mini-segwayt.

IATA:n (International Air Transport Association) vaarallisten aineiden ohjeistuksessa (IATA DGR) kerrotaan yksityiskohtaisesti, mitä ja kuinka paljon vaarallisia aineita voi kuljettaa lentokoneessa sekä miten ne on pakattava.

Vaarallisia aineita koskevien rajoitusten lisäksi myös urheiluvälineiden, keittiövälineiden, työkalujen sekä muiden terävien ja ihmisten vahingoittamiseen soveltuvien esineiden kuljettamista on rajoitettu.

JOS HALUAT LISÄTIETOA VAARALLISTEN AINEIDEN TURVALLISESTA KULJETTAMISESTA TAI ET OLE VARMA, ONKO JOKIN ESINE TAI AINE KIELLETTY, OTA YHTEYTTÄ MEIHIN JA PAKKAA ESINEET KIRJATTAVIIN MATKATAVAROIHISI SAAMIESI OHJEIDEN MUKAAN TAI JÄTÄ MAHDOLLISESTI LUVATTOMAT ESINEET KOTIIN.

Sinun on luovutettava kaikki mukanasi olevat kielletyt esineet ennen koneeseen nousemista. Lentokentät ja -lentoyhtiöt eivät ole velvoitettuja säilyttämään tai palauttamaan mitään kiellettyjä esineitä tai aineita. Luovutetut kielletyt esineet hävitetään.

LENTOKENTTIEN TURVATARKASTUKSESSA SOVELLETTAVAT MÄÄRÄYKSET

Nesteiden määrää koskevat seuraavat määräykset:

 • Nesteitä voi kuljettaa enintään 100 ml:n suuruisissa pakkauksissa.
 • Nämä pakkaukset on tuotava lentokentälle pakattuna yhteen enintään litran suuruiseen uudelleensuljettavaan läpinäkyvään muovipussiin, joka on kooltaan noin 20 cm x 20 cm. Pakkausten on mahduttava vaivatta muovipussiin, ja pussi on suljettava.
 • Kukin matkustaja voi ottaa mukaansa vain yhden tällaisen nesteitä sisältävän muovipussin. Muovipussi on näytettävä tarkastamista varten.

Kirjattaviin matkatavaroihin on pakattava sellaiset nesteet, joita ei voi pakata uudelleensuljettavaan muovipussiin. Ruumassa kuljetettaviin kirjattaviin matkatavaroihin voi kuitenkin pakata haluamansa määrän nesteitä.

 


Huom. Ilmoitetut hinnat ja tiedot korvaavat aiemmin mahdollisesti julkaistut tiedot, ja airBaltic voi milloin tahansa yksipuolisesti muuttaa niitä tai kumota ne. Eri valuutoissa annetut hinnat voivat vaihdella arvoltaan kurssivaihtelun ja käytetyn vaihtokurssin takia. Kokonaissumma voi erota verkkosivustolla annetusta hinnasta, sillä pankki käyttää omia vaihtokurssejaan ja perii omat palvelumaksunsa.
Tooltip_anchor Window_close