Asetus (EY) N:o 261/2004

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta.

Teemme kaikkemme varmistaaksemme, että lentosi sujuu suunnitelmien mukaan. Mikäli sinun pääsysi lennolle on evätty, lentosi on peruutettu tai viivästynyt pitkäaikaisesti tai sinulle on osoitettu lippusi oikeuttamaa palveluluokkaa alempi istuinpaikka, sinulla on oikeus vaatia korvausta ja apua matkustajien oikeuksista edellä mainituissa tapauksissa säädetyn direktiivin (EY) N:o 261/2004 mukaisesti.

Kehotamme sinua tutustumaan edellä mainittuun asetukseen suomen kielellä.

Älä epäröi ottaa yhteyttä airBalticin asiakassuhdeosastoon, jos haluat takaisinmaksua tai korvausta.

Latvian tasavallassa asetuksen (EY) N:o 2061/2004 noudattamisesta vastaava viranomainen on: 

Kuluttajan oikeuksien suojelukeskus
Brivibas 55
Riika, LV-1010
Latvia
www.ptac.gov.lv
ptac@ptac.gov.lv

Muiden maiden kansallisten lainvalvontaviranomaisten tarkat yhteystiedot ovat luettavissa Euroopan komission viralliselta verkkosivustolta.

Tooltip_anchor Window_close