Air Baltic Corporation AS -yhtiön omistajavalvonta

Air Baltic Corporation AS (airBaltic) on 8.2.1995 Latvian tasavallan lainsäädännön mukaisesti perustettu osakeyhtiö. Sen ensisijainen osakas on Latvian valtio, jolla on 80,05 % osakekannasta, kun taas Lars Thuesen omistaa lähes 20 % kokonaan omistamansa Aircraft Leasing 1 SIA:n kautta.

Osakkeenomistajat

Osakkeenomistajat käyttävät oikeuttaan osallistua airBalticin johtamiseen yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa päätökset hyväksytään paikalla olevien äänestyskelpoisten äänestäjien äänten enemmistöllä. Huom. Tietyissä tapauksissa päätöksentekoon tarvitaan vähintään 75 prosentin enemmistö osakkeenomistajien äänistä yksinkertaisen enemmistön sijaan. Tällaisia poikkeustapauksia ovat mm. yhtiöjärjestykseen tehtävät muutokset; osakepääoman lisääminen tai vähentäminen; yhtiön rahoitusvälineiden liikkeellelasku ja muuntaminen; uudelleenjärjestely; yhtiön toiminnan lopettaminen tai jatkaminen sekä konsernisopimusten solmiminen, muokkaaminen tai päättäminen tai konserniin liittyminen.

Yhtiön hallintoneuvoston jäsenet voidaan valita ja erottaa vain yhtiökokouksen päätöksellä. Hallintoneuvoston jäseniä koskevat päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä.

Hallintoneuvosto

airBalticin hallintoneuvosto koostuu kolmesta jäsenestä, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi. Hallintoneuvoston kokouksissa päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Hallintoneuvoston jäsenet valitsevat keskuudestaan yhden puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.

Hallintoneuvosto valitsee yhtiön hallituksen ja nimittää hallituksen puheenjohtajan. Hallintoneuvosto valvoo hallituksen työtä, mutta samalla nämä kaksi elintä tekevät tiivistä ja saumatonta yhteistyötä airBalticin hyväksi.

Hallintoneuvoston kokoukset järjestetään säännöllisin väliajoin. Näissä kokouksissa sekä niiden välissä hallintoneuvoston jäsenet saavat tietoa kaikista liiketoimintaan liittyvistä merkittävistä tapahtumista kuten mm. viimeisimmästä kehityksestä kyseessä olevalla liiketoiminta-alalla, airBalticin toiminnan ja talouden suunnittelusta sekä kuukausittaisista rahoituskertomuksista.

Hallitus

Hallitus johtaa yhtiön jokapäiväistä liiketoimintaa, määrittää sen tulevaisuutta koskevat strategiat sekä raportoi säännöllisesti hallintoneuvostolle. airBalticin hallitus koostuu kolmesta jäsenestä, jotka valitaan kolmen vuoden ajaksi. Hallituksen jäsenet johtavat ja edustavat yhtiötä yhdessä. Hallituksen kokouksissa päätökset hyväksytään yksinkertaisella enemmistöllä.

Hallituksen on saatava etukäteen hallintoneuvoston hyväksyntä ennen useiden asioiden päättämistä. Näitä asioita ovat mm. tytäryhtiön perustaminen, osakkuuksien suora tai epäsuora hankkiminen muista yhtiöistä tai tällaisten osakkuuksien vähentäminen; airBalticin kotikentän tai päätoimipaikan muuttaminen; yhtiön liiketoimintaan liittymättömät liiketoimet; arvoltaan yhden tilivuoden aikana yli 1 000 000 euron suuruisten liiketoimien tekeminen; lentokaluston hankintaan, käytöstä poistamiseen ja vuokraamiseen liittyvät liiketoimet; panttaamiseen, yhtiön takauksiin ja rahoitustakauksiin liittyvät liiketoimet sekä ulkopuolisen tilintarkastajan palkkaaminen.

Hallitus on alkanut järjestää johdon huippukokouksia, joihin osallistuvat yhtiön tärkeimmät operatiivisen johdon henkilöt. Näiden kokousten tarkoituksena on hankkia hallitukselle tietoja ja suosituksia, jotka ovat välttämättömiä airBalticin lyhyen ja pitkän aikavälin kannattavuutta edistävien liiketoimintapäätösten tekemiseksi.

Tooltip_anchor Window_close