Informacija tinklalapio vartotojams

Informacija tinklalapio vartotojams

Svetainės naudotojų dėmesiui

Vežėjas ir sutarties šalis 
Vežėjas ir sutarties šalis yra Uždaroji akcinė bendrovė  Air Baltic Corporation, registracijos Nr. 40003245752, juridinis adresas: Tarptautinis rygos oro uostas, Marupes apskrityje, LV-1053, Latvija.


Su mumis susisieksite:
Telefonu: + 371 67207069
Arba parašykite mums šiuo adresu:
Air Baltic Corporation  AS
ARPTAUTINIS RYGOS ORO UOSTAS
Marupes apskrityje
LV-1053
Latvija


Autorių teisių informacija 
Autorių teisės priklauso airBaltic Corporation AS. Autorius pasilieka visas teises.

Griežtai draudžiama kaip nors atgaminti ar platinti bet kokią bet kurio airBaltic interneto puslapio medžiagą (įskaitant, tačiau neapsiribojant tekstu, fotografijomis, filmais, muzika, kompiuterių programomis ir t.t.), jei aiškiai nenurodyta kitaip.

Prekių ženklai
airBaltic prekės ženklas bei logotipas ir visi susiję gaminių ar paslaugų pavadinimai, dizaino ženklai, logotipai ir šūkiai yra airBaltic nuosavybė: jų niekaip negalima naudoti negavus išankstinio raštiško airBaltic sutikimo.