Alternatyvus ginčų spendimas

Mūsų komanda stengiasi kaip įmanydama, kad būtumėte patenkinti mūsų paslaugomis. Jei kas nors vyksta ne pagal planą, mes stengiamės rasti jums priimtiną sprendimą. Tačiau, jei jūs nesutinkate su siūlomu sprendimu arba mes atsisakome tenkinti jūsų reikalavimą, jūs turite teisę kreiptis dėl alternatyvaus ginčų sprendimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo, kuria iš dalies keičiami reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir direktyva 2009/22/EB, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir direktyva 2009/22/EB, Vartotojų teisių apsaugos įstatymą ir alternatyvaus ginčų sprendimo teisę į Vartotojų teisių apsaugos centrą.

Vartotojų teisių apsaugos centras
Brīvības g. 55, LV-1010
Ryga
Latvija
www.ptac.gov.lv
ptac@ptac.gov.lv

 

Jeigu ginčas susijęs su skrydžiu į (iš) Jungtinę Karalystę ar Vokietiją, galite susisiekti su viena iš toliau nurodytų organizacijų.

Jungtinė Karalystė Vokietija

Civil Aviation Authority
Passenger Advice and Complaints Team
CAA House
45-59 Kingsway
London
WC2B 6TE
United Kingdom
www.caa.co.uk
Prašymo forma

söp_Schlichtungsstelle für den
öffentlichen Personenverkehr e.V.
Fasanenstraße 81
D-10623 Berlin
Germany
http://soep-online.de
Prašymo forma

 

Vadovaujantis reglamentu Nr. 524/2013, buvo sukurta elektroninio ginčų sprendimo platforma, kuria galite pasinaudoti norėdami išspręsti tarp jūsų ir mūsų kilusį ginčą.

Atkreipkite dėmesį, kad alternatyvaus ginčų sprendimo institucija nagrinės jūsų paraišką tik tuo atveju, jei iš pradžių jūs pateikėte ieškinį mums ir bandėte pasiekti draugišką susitarimą. 

Tooltip_anchor Window_close