Bendrosios taisyklės

Remiantis 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru (toliau – reglamentas Nr. 1107/2006), skrydžių bendrovės ir oro uostai privalo vykdyti keleivių aptarnavimo reikalavimus, nurodytus reglamente Nr. 10107/2006. Kiekvienos šalies prižiūrinčioji institucija; atsako už šių reikalavimų laikymąsi ir priežiūrą. Latvijoje tokia institucija yra Latvijos civilinės aviacijos agentūra.

Jei keleiviui būtina bet kuri iš toliau nurodytų paslaugų, prašome pranešti apie tai bendrovei airBaltic ne vėliau kaip prieš 48 valandas iki išvykimo:

 • jei keleivis turi klausos ir regos negalia ir jam būtina pagalba;
 • jei keleivis negali įlipti laiptais į lėktuvą;
 • jeigu keleivis negali nueiti atstumo tarp registracijos zonos ir išvykimo vartų, tarp vartų tranzitiniuose oro uostuose arba nuo vartų iki atvykimo salės;
 • jeigu keleivis pageidauja naudoti airBaltic vežimėlį arba norėtų būti vežamas prie vartų jo paties vežimėlyje (tik rankiniu būdu valdomame vežimėlyje);
 • jeigu keleivis pageidauja pasiimti su savimi savo elektrinį / baterijomis maitinamą vežimėlį;
 • jei asmuo keliauja su sertifikuotu gyvūnu pagalbininku, pvz., šunimi vedliu;
 • jei skrydžio metu keleiviui būtina ypatinga priežiūra ir (arba) medicinos įranga.
   

Toliau pateikiamas specialiąsias paslaugas airBaltic teikia nemokamai:

 • skrydžių bendrovės antžeminio personalo pagalba įlipimo, išlipimo ir persėdimo metu, jei tokia pagalba reikalinga;
 • be medicinos įrangos, iki dviejų judėjimo įrangos vienetų kiekvienam asmeniui su negalia ar judėjimo sutrikimais, įskaitant elektrinį vežimėlį, jei apie tai skrydžių bendrovei buvo pranešta bent prieš 48 val. ir jei lėktuve pakanka vietos;
 • sertifikuoto gyvūno pagalbininko gabenimas lėktuvo salone;
 • keleivio gyvybės palaikymo įrangos, pavyzdžiui, nešiojamuoju deguonies koncentratoriumi (POC, CPAP) ir pan., gabenimas.

Į oro uostą prašome atvykti prieš prasidedant registracijai į skrydį.

Laikydamasi taikytinų saugos nuostatų, numatytų tarptautinės, Europos Sąjungos ar nacionalinės teisės aktuose, taip pat ir saugos taisyklių, kuriuos nustatė veiklos licenciją skrydžių bendrovei išdavusi institucija, skrydžių bendrovė turi teisę atsisakyti patvirtinti registraciją ar neleisti lipti į lėktuvą asmeniui su negalia ar riboto judumo asmeniui, taip pat apriboti tokių asmenų skaičių lėktuve. Bendrovė taip pat gali pasinaudoti šiomis teisėmis, jei orlaivis ar orlaivio durys nėra fiziškai pritaikytos neįgaliam ar riboto judumo asmeniui.

Jei keleiviui skristi būtina sveikatos pažyma, keleivio gydytojas turi užpildyti medicininės informacijos formą. Šią formą būtina pateikti skrydžių bendrovei ne vėliau nei 48 val. prieš planuojamą išvykimo laiką.

Sveikatos priežiūros specialistas ar asmeninis palydovas turi lydėti keleivį, jei tai būtina dėl keleivio fizinės ar sveikatos būklės (atkreipkite dėmesį, kad airBaltic neteikia sveikatos priežiūros specialisto ar asmeninio palydovo paslaugų skrydžių metu; orlaivių palydovams draudžiama kelti ar nešti keleivius). Apgailestaujame, bet airBaltic skrydžių metu negalime aptarnauti neštuvų, todėl negalime skraidinti keleivių, negalinčių sulenkti kelio arba sėdėti, kai sėdynė yra vertikalioje padėtyje, pakilimo, turbulencijos ar nusileidimo metu.

Prašome užtikrinti, kad skrydžio metu keleivis turėtų visus jam (jai) būtinus vaistus savo rankiniame bagaže.
 

Kad abi šalys (keleivis ir skrydžių bendrovė / kelionių agentūra) galėtų tinkamai įvertinti ir nustatyti reikiamą planuojamų paslaugų apimtį, toliau nurodomi aviacijoje naudojami paslaugų kodai:

Kodas Reikšmė
WCHC Keleivis negali vaikščioti ir turi būti pasodintas į vietą orlaivyje bei paimtas iš jos. 
WCHR Keleivis gali lipti laiptais, bet negali nueiti didelių atstumų.
WCHS Keleivis negali nueiti didelių atstumų ir negali lipti laiptais.
MEDA Keleivis turi turėti sveikatos pažymą dėl kelionės oru.
BLND Keleivis turi regos negalią.
DEAF Keleivis turi klausos negalią.
DPNA Neįgalus keleivis su protine ar raidos negalia, kuriam būtina pagalba.

 

airBaltic lėktuvų parką sudaro Airbus A220-300 bei Q400 NextGen ir Boeing 737-500 bei 737-300 orlaiviai.

Žr. skyrių apie airBaltic partnerius..

Šiame dokumente pateikti patarimai negali pakeisti konkrečios medicinos specialisto konsultacijos ir negali būti laikomi jos pakaitu. Čia pateikta informacija gali būti keičiama iš anksto įspėjus arba be įspėjimo. „airBaltic“ neprisiima jokios atsakomybės už šiuos pokyčius. „airBaltic“ pasilieka sau teisę aiškinti ir taikyti šias taisykles bei šią tvarką. Kiekvienu atveju „airBaltic“ tvarkos ir taisyklių aiškinimas bei taikymas yra galutinis ir nekvestionuojamas.


Paraiškas dėl paslaugų prašome pateikti kelionių agentūrai arba airBaltic bilietų rezervavimo agentūrai bent 48 val. iki išvykimo. 

Tooltip_anchor Window_close