Keleiviai su judėjimo negalia

1. Judėjimas nuo ir iki vartų

Rankiniu būdu valdomus vežimėlius turintys keleiviai gali naudotis jais, kad nusigautų iki ir nuo išvykimo ar atvykimo vartų. Jungiamųjų skrydžių atveju vežimėlis bus iškart perkeltas į kitą orlaivį.

Jei keleivis pageidauja pats (pati) nusigauti iki išvykimo vartų, per registraciją vežimėlis bus pažymėtas kaip bagažas ir įlaipinimo metu bus pakrautas į lėktuvą. Todėl yra svarbu, kad keleivis atvyktų prie išvykimo vartų tiksliai tuo laiku, kuris yra nurodytas jo įlaipinimo biliete (įlaipinimo laikas). Įlaipinimo metu skrydžių bendrovės antžeminis personalas leis keleiviui (ir jo (jos) lydinčiam asmeniui, asistentui ar kartu keliaujančiam asmeniui) lipti į lėktuvą anksčiau už kitus keleivius.

Rankiniu būdu valdomais vežimėliais besinaudojantys keleiviai gali prašyti, kad vežimėlis būtų pristatytas iš karto lėktuvui nusileidus. Visus kitus vežimėlius galima atgauti atvykimo salėje (bagažo atsiėmimo vietose).

2. Asmeniniai keleivių vežimėliai

Be keleivio medicinos įrangos,airBaltic nemokamai gabena iki dviejų judėjimo įrangos vienetų kiekvienam asmeniui su negalia ar riboto judumo asmeniui.

airBaltic negali pakrauti vežimėlių lėktuvo salone.

Nuimamas vežimėlio dalis (pagalvėlę, pėdų atramą ir pan.) patariame pasidėti keleivio rankiniame bagaže. Jei tai neįmanoma, prašome priklijuoti šias dalis prie vežimėlio lipniąja juosta.

Užsakydami bilietą, nurodykite vežimėlio rūšį, jo dydį ir svorį. Keliaudami su motorizuotu neįgaliojo vežimėliu, nurodykite, kokio tipo baterijos yra naudojamos.

3. Baterijomis maitinami vežimėliai

Elektriniai / baterijų maitinami vežimėliai visuomet turi būti registruojami kaip bagažas prie registracijos langelio. Nuo langelio iki vartų keleivis bus vežamas airBaltic vežimėlyje skrydžių bendrovės antžeminio personalo. Kalbant apie baterijų tipą, būtina laikytis šios papildomos tvarkos.

  • Skystu elektrolitu užpildytos baterijos

Skystu elektrolitu užpildytas baterijas reikia išimti iš vežimėlio ar kitokio baterijų maitinamo judėjimo prietaiso ir perduoti kaip krovinį. Jas būtina supakuoti, pažymėti ir paženklinti pagal IATA pavojingų krovinių reglamentą. airBaltic negabena ličio baterijų, naudojamų vežimėliuose ar kituose akumuliatoriniuose judėjimo prietaisuose.

  • Sausosios baterijos (sausų ar gelinių elementų)

Registracijos metu bateriją būtina atjungti, izoliuoti jos gnybtus, siekiant apsisaugoti nuo atsitiktinio trumpojo jungimo, ir saugiai pritvirtinti ją prie vežimėlio.

Pastabos

  • Vežimėliuose / judėjimo prietaisuose su gelinėmis baterijomis nebūtina atjungti baterijos tuo atveju, jei baterijos gnybtai yra izoliuoti, taip apsisaugojant nuo atsitiktinio trumpojo jungimo.
  • Naujoviškuose vežimėliuose su integruotomis sausosiomis baterijomis ir uždengtais baterijų gnybtais nebūtina atjungti baterijos, jei vežimėlis turi:
    • pagrindinį jungiklį (su priklijuota gamintojo etikete, kurioje nurodoma, kad baterija yra visiškai atjungiama aktyvinus jungiklį), kurį būtina išjungti arba
    • nuimamą valdymo bloką, kuris turi būti visiškai nuimtas (nepakanka išimti vien valdymo bloko rakto).

4. Oro uosto vežimėliai (naudotini tarp registracijos langelio ir vartų bei lėktuvui nusileidus)

airBaltic vežimėliais galima naudotis bet kuriame oro uoste. Šie vežimėliai nėra skirti naudoti keleiviui rankiniu būdu, todėl tokį vežimėlį į reikiamą vietą pristatys skrydžių bendrovės antžeminis personalas.

Persėdimo į kitą skrydį metu galima naudotis tik airBaltic vežimėliais.

1. Registracija

Skirdama vietas neįgaliems ar riboto judumo asmenims, airBaltic atsižvelgia į saugos veiksnius ir taip užtikrina, kad netrukdoma salono įgulai atlikti savo pareigų ir nėra blokuojama prieiga prie avarinės įrangos bei netrikdoma orlaivio evakuacija esant nenumatytam atvejui. Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiančiu Europos aviacijos saugos agentūrą (toliau – reglamentas Nr. 216/2008), neįgaliems arba riboto judumo keleiviams (EU-OPS 1.260) skiriamos vietos prie lango toje eilėje, kurioje nėra avarinio išėjimo. Šios taisyklės taikomos keleiviams su negalia ir riboto judumo asmenims, keliaujantiems su arba be palydos.

Jei neįgalus ar riboto judumo asmuo keliauja su palyda, skrydžių bendrovė padarys viską, kas įmanoma, neviršydama pagrįstų ribų, siekdama užtikrinti, kad lydintis asmuo ir neįgalus ar riboto judumo keleivis sėdėtų vienas šalia kito.

2. Įlaipinimas ir išlaipinimas iš lėktuvo

Iš anksto pranešus skrydžių bendrovei, antžeminis personalas gali padėti neįgaliems ar riboto judumo keleiviams įlipti bei išlipti iš lėktuvo, tam naudodamas airBaltic įrangą ar keleivio rankiniu būdu valdomą vežimėlį. airBaltic taip pat gali suteikti pagalbos per jungiamuosius skrydžius ambulatoriškai gydomiems pacientams ar tiems, kuriems reikia pagalbos nusigaunant nuo vienų išvykimo vartų prie kitų. Atkreipkite dėmesį, kad airBaltic neturi priemonių, leidžiančių visapusiškai stebėti prie vartų laukiančių pacientų. Jei keleivio būklė yra tokia, kad būtina tokio lygio priežiūra, keleivis turi keliauti su palyda.

Visi fizinę negalią turintys keleiviai į lėktuvą gali lipti pirmi. Lėktuvui nusileidus, vežimėlius naudojantys keleiviai iš lėktuvo išlipa paskutiniai. Jei neįgalus keleivis skrenda jungiamuoju skrydžiu, airBaltic tarp skrydžių suteiks tokiam keleiviui vieną iš savo vežimėlių.

3. Saugumo patikra

Saugumo patikra oro uoste būtina visiems keleiviams. Jei reikia, oro uosto apsaugos darbuotojai keleivius su negalia ar riboto judumo asmenis patikrins rankiniu būdu.

4. Skrydžių ir vartų informacija

Visuose oro uostuose yra įrengti ekranai, kuriuose rodoma skrydžių informacija. Beveik visose vartų zonose taip pat įrengti elektroniniai ekranai, kuriuose pateikiama konkretaus skrydžio informacija. Prie vartų dirbantys darbuotojai visiems keleiviams suteikia informacijos apie skrydį žodžiu, t. y. praneša apie įlaipinimą ar pasikeitusią skrydžio informaciją.

1. Įlaipinimas į lėktuvą ir lėktuvo salone

Asmuo su negalia ir riboto judumo asmuo nebus nepriimtas į lėktuvą dėl jo negalios ar riboto judumo, nebent atsisakoma priimti į lėktuvą remiantis taikomais saugumo reikalavimais arba fiziškai neįmanoma priimti į lėktuvą neįgalaus ar riboto judumo asmens dėl orlaivio ar jo durų dydžio.

Prieš įlipant lėktuvo kapitonui ir vyresniajam salono įgulos nariui bus pranešta, kada bus įlaipinami neįgalieji ar riboto judumo asmenys ir kurios vietos jiems priskirtos.

Skrydžių bendrovė imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad tiek antžeminis personalas, tiek lėktuvo įgulos nariai būtų informuoti apie specialiuosius keleivio poreikius. Be nurodytos tvarkos, įvestos keleivio patogumui ir gerovei užtikrinti, atsižvelgiant į reikalavimus dėl ypatingos keleivio priežiūros ir dėmesio, taip pat yra įgyvendinta saugos tvarka, pvz., teisingo vietų paskirstymo koordinavimas ar personalo informavimas apie keleivio negalią ar būklę.

2. airBaltic pagalba skrydžio metu

Skrydžio palydovams draudžiama padėti keleiviams valgyti ar asmens higienos reikalais. Jiems draudžiama kelti ar nešti keleivius ar teikti medicinos paslaugas, pvz., įšvirkštimą, papildomą deguonies tiekimą ir pan. Jei dėl keleivio būklės būtina tokio lygio priežiūra, kelionėje keleivį turi prižiūrėti atitinkamai kvalifikuota palyda (už atitinkamą mokestį). Skrydžio metu airBaltic neteikia palydos paslaugų.


Paraiškas dėl paslaugų prašome pateikti kelionių agentūrai arba airBaltic bilietų rezervavimo agentūrai bent 48 val. iki išvykimo. 

Tooltip_anchor Window_close