Keleiviai su klausos ir regos negalia

1. Lydintys asmenys

Keleivius, turinčius tiek regos, tiek klausos sutrikimų, turi lydėti bent vienas sveikas asmuo. Jei keleivis turi būti lydimas, jo negali lydėti riboto judrumo asmuo. Lydintysis turi būti bent 18 metų amžiaus. Jis negali teikti pagalbos kitiems neįgaliems ar riboto judumo keleiviams, skrendantiems tuo pačiu lėktuvu. Jis negali lydėti kitų keleivių, kuriems reikia pagalbos, pvz., kūdikių. Toks asmuo privalo sėdėti prie riboto judumo keleivio.

2. Gyvūnai pagalbininkai

airBaltic skrydžių metu gyvūnai pagalbininkai keliauja nemokamai ir gali lydėti savo šeimininką ir (arba) dresuotoją orlaivio salone. Lėktuvo salone keliaujančiam gyvūnui netaikomi svorio apribojimai ar reikalavimai dėl konteinerio. Gyvūnas pagalbininkas turi sėdėti ant grindų prie sėdinčio asmens ir negali užtverti praėjimo ar bet kurios kitos vietos, kuri turi likti laisva avarinei evakuacijai; todėl keleiviams su gyvūnais pagalbininkais draudžiama sėdėti eilėse su išėjimais. Lėktuve yra ribotas vietų skaičius asmenims, keliaujantiems su gyvūnais pagalbininkais, todėl patartina rezervuoti tokias vietas iš anksto. Skrisdami tranzitiniu skrydžiu pro tam tikras šalis arba atvykdami į tam tikras šalis, atkreipkite dėmesį, kad juose gali būti taikomi apribojimai dėl gyvūnų, įskaitant gyvūnus pagalbininkus.

Norėdami patikrinti, ar yra tokių apribojimų jūsų maršruto šalyse, kreipkitės į „airBaltic“ skambučių centrą

1. Registracija

Skirdama vietas asmenims, turintiems klausos ar regos sutrikimų, airBaltic atsižvelgia į saugos veiksnius ir taip užtikrina, kad netrukdoma salono įgulai atlikti savo pareigų ir nėra blokuojama prieiga prie avarinės įrangos bei netrikdoma orlaivio evakuacija esant nenumatytam atvejui. Remiantis  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiančiu Europos aviacijos saugos agentūrą (toliau – reglamentas Nr. 216/2008), klausos ar regos sutrikimų turintiems keleiviams (EU-OPS 1.260) skiriamos vietos prie lango toje eilėje, kurioje nėra avarinio išėjimo. Šios taisyklės taikomos keleiviams su negalia ir turintiems klausos ar regos sutrikimų, keliaujantiems su arba be palydos.

Jei keleivis, turintis klausos ar regos sutrikimų, keliauja su palyda, skrydžių bendrovė padarys viską, kas įmanoma, neviršydama pagrįstų ribų, siekdama užtikrinti, kad lydintis asmuo ir neįgalus ar riboto judumo keleivis sėdėtų vienas šalia kito.

2. Įlaipinimas ir išlaipinimas iš lėktuvo

Iš anksto pranešus skrydžių bendrovei, antžeminis personalas gali padėti klausos ar regos sutrikimų turintiems keleiviams įlipti bei išlipti iš lėktuvo airBaltic taip pat gali suteikti pagalbos per jungiamuosius skrydžius ambulatoriškai gydomiems pacientams ar tiems, kuriems reikia pagalbos nusigaunant nuo vienų išvykimo vartų prie kitų. Atkreipkite dėmesį, kad airBaltic neturi priemonių, leidžiančių visapusiškai stebėti prie vartų laukiančių pacientų. Jei keleivio būklė yra tokia, kad būtina tokio lygio priežiūra, keleivis turi keliauti su palyda.

Visi fizinę negalią turintys keleiviai į lėktuvą gali lipti pirmi.

3. Saugumo patikra

Saugumo patikra oro uoste atliekama visiems keleiviams. Jei reikia, oro uosto saugumo darbuotojai atliks patikrą rankiniu būdu.

4. Skrydžių ir vartų informacija

Visuose oro uostuose yra įrengti ekranai, kuriuose rodoma skrydžių informacija. Beveik visose vartų zonose taip pat įrengti elektroniniai ekranai, kuriuose pateikiama konkretaus skrydžio informacija. Prie vartų dirbantys darbuotojai visiems keleiviams, įskaitant turinčius regos sutrikimų, suteikia informacijos apie skrydį žodžiu, t. y. praneša apie įlaipinimą ar pasikeitusią skrydžio informaciją.

1. Įlaipinimas į lėktuvą ir lėktuvo salone

Prieš įlipant lėktuvo kapitonui ir vyresniajam salono įgulos nariui bus pranešta, kada bus įlaipinami klausos ar regos sutrikimų turintys asmenys ir kurios vietos jiems priskirtos.

Skrydžių bendrovė imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad tiek antžeminis personalas, tiek lėktuvo įgulos nariai būtų informuoti apie keleivio specialiuosius poreikius. Be nurodytos tvarkos, įvestos keleivio patogumui ir gerovei užtikrinti, atsižvelgiant į reikalavimus dėl ypatingos keleivio priežiūros ir dėmesio, taip pat yra įgyvendinta saugos tvarka, pvz., teisingo vietų paskirstymo koordinavimas ar personalo informavimas apie keleivio negalią ar būklę.

2. airBaltic pagalba skrydžio metu

Skrydžio palydovams draudžiama padėti keleiviams valgyti ar asmens higienos reikalais. Jiems draudžiama kelti ar nešti keleivius ar teikti medicinos paslaugas, pvz., įšvirkštimą, papildomą deguonies tiekimą ir pan. Jei dėl keleivio sveikatos būklės būtina tokia arba panaši priežiūra, kelionėje keleivį turi prižiūrėti atitinkamai kvalifikuota palyda (už atitinkamą mokestį). Skrydžio metu airBaltic neteikia asmeninės palydos paslaugų.


Paraiškas dėl paslaugų prašome pateikti kelionių agentūrai arba airBaltic bilietų rezervavimo agentūrai bent 48 val. iki išvykimo. 

Tooltip_anchor Window_close