Keleiviai su specialiais gydymo reikalavimais

Prieš skrisdami, toliau nurodyti asmenys turi gauti airBaltic leidimą:

  • keleiviai, sergantys, kaip manoma, užkrečiama liga;
  • keleiviai, kuriems pasireiškia neįprastas elgesys dėl ligos ar psichinės / fizinės būklės, jei toks elgesys gali turėti neigiamos įtakos kitų keleivių ir (arba) įgulos gerovei ir patogumui, arba gali kelti pavojų skrydžio saugumui ar punktualumui;
  • keleiviai, kuriems būtina speciali priežiūra ir (arba) speciali įranga sveikatai palaikyti skrydžio metu;
  • keleiviai, kurių sveikata gali pablogėti skrydžio metu ar dėl paties skrydžio;
  • keleiviai, kurie negali sėdėti lėktuvo kėdėje vertikalioje padėtyje.

Keleivio gydytojo užpildytą medicininės informacijos formą būtina pateikti skrydžių bendrovei bent 2 darbo dienas prieš skrydį.

Nuo cerebrinio paralyžiaus kenčiantiems keleiviams nebūtinas leidimas. Jiems taip pat nebūtina pildyti medicininės informacijos formos.

1. Gyvybės palaikymo įranga lėktuve
Deguonis

airBaltic nemokamai tiekia papildomą deguonį. Rezervuojant keleivio bilietą, būtina pateikti keleivio gydytojo užpildytą medicininės informacijos formą, kurioje nurodomas deguonies poreikis ir tiekimo greitis. Deguonis papildomai tiekiamas tik lėktuvo salone, todėl keleivis privalo pats pasirūpinti, jei deguonis būtinas oro uoste ar persėdimo metu. Keleiviai, kuriems papildomai reikalingas oras / deguonis, visuomet turi būti lydimi kvalifikuoto medicinos personalo.

Nešiojami medicinos prietaisai

Jei keleivis planuoja skristi su asmeniniais medicinos prietaisais, pvz., purkštuvu, automatizuotu išoriniu defibriliatoriumi (AED), nešiojamuoju deguonies koncentratoriumi (POC, CPAP) ir pan., būtina gauti airBaltic leidimą.

Pateikus atitinkamą medicininę pažymą, nešiojami medicininiai prietaisai ir vaistai gabenami nemokamai.

Nemokamai medicininiais tikslais gabenami tik gydytojo išrašyti medicininiai prietaisai ar vaistai, kitu atveju taikomos standartinės bagažo taisyklės.

Keleivis turi teisę į vieną bagažo vienetą medicininei įrangai pervežti.

airBaltic negali užtikrinti elektros maitinimo skrydžio metu, todėl tokie prietaisai turi būti su pilnai įkrautomis baterijomis.

Keleiviai privalo pranešti airBaltic apie tokiuose prietaisuose naudojamų baterijų tipą ir gauti skrydžių bendrovės leidimą įnešti prietaisą į lėktuvo saloną. Leidimas gali būti suteiktas ne daugiau nei dviem baterijoms keleivio rankiniame bagaže.

Keleiviai dažniausiai gali naudotis patvirtintais medicinos prietaisais skrydžio metu, išskyrus pakilimą ir nusileidimą.

Medicinos prietaisai turi atitikti airBaltic reikalavimus dėl rankinio bagažo dydžio (55 x 40 x 20 cm)


2. Prieigos apribojimai
airBaltic skrydžių metu draudžiama gabenti neštuvus. Riboto judumo keleivių skaičius vieno skrydžio metu negali viršyti bendrovės saugos reikalavimuose nustatyto skaičiaus, nes salono palydovas privalo suteikti pagalbą tokiems keleiviams avarinės evakuacijos atveju.


3. Sveikatos pažymos
Keleiviai privalo pateikti jų gydytojo užpildytą medicininės informacijos formą. Skrydžių bendrovė deda visas pastangas, kad kelionės metu būtų patenkinti asmens poreikiai bei tuo pačiu metu privalo atsižvelgti į kitų keleivių sveikatą, saugumą ir patogumą. airBaltic taip pat garantuoja keleivio medicininės informacijos konfidencialumą. Tokia informacija atskleidžiama tik įgaliotiems (medicinos) darbuotojams.


4. Lydintys asmenys
Jei keleivis turi būti lydimas (kvalifikuoto medicinos darbuotojo), jo negali lydėti riboto judumo asmuo. Lydintysis turi būti bent 18 metų amžiaus. Jis negali teikti pagalbos kitiems neįgaliems ar riboto judumo keleiviams, skrendantiems tuo pačiu lėktuvu. Jis negali lydėti kitų keleivių, kuriems reikia pagalbos, pvz., kūdikių. Toks asmuo privalo sėdėti prie riboto judumo keleivio.

1. Registracija
Skirdama vietas asmenims, turintiems specialių medicininių poreikių, airBaltic atsižvelgia į saugos veiksnius ir taip užtikrina, kad netrukdoma salono įgulai atlikti savo pareigų ir nėra blokuojama prieiga prie avarinės įrangos bei netrikdoma orlaivio evakuacija esant nenumatytam atvejui. Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiančiu Europos aviacijos saugos agentūrą (toliau – reglamentas Nr. 216/2008), specialių medicininių poreikių turintiems keleiviams (EU-OPS 1.260) skiriamos vietos prie lango toje eilėje, kurioje nėra avarinio išėjimo. Šios taisyklės taikomos specialių medicininių poreikių turintiems keleiviams, keliaujantiems su arba be palydos.

Jei keleivis, turintis specialių medicininių poreikių, keliauja su palyda, skrydžių bendrovė padarys viską, kas įmanoma, neviršydama pagrįstų ribų, siekdama užtikrinti, kad lydintis asmuo ir neįgalus ar riboto judumo keleivis sėdėtų vienas šalia kito.

2. Įlaipinimas ir išlaipinimas iš lėktuvo
Iš anksto pranešus skrydžių bendrovei, antžeminis personalas gali padėti specialių medicininių poreikių turintiems keleiviams įlipti bei išlipti iš lėktuvo. airBaltic taip pat gali suteikti pagalbos per jungiamuosius skrydžius ambulatoriškai gydomiems pacientams ar tiems, kuriems reikia pagalbos nusigaunant nuo vienų išvykimo vartų prie kitų. Atkreipkite dėmesį, kad airBaltic neturi priemonių, leidžiančių visapusiškai stebėti prie vartų laukiančių pacientų. Jei keleivio būklė yra tokia, kad būtina tokio lygio priežiūra, keleivis turi keliauti su palyda.

Visi fizinę negalią turintys keleiviai į lėktuvą gali lipti pirmi.

3. Saugumo patikra
Saugumo patikra oro uoste atliekama visiems keleiviams. Jei reikia, oro uosto apsaugos darbuotojai keleivius su negalia ar riboto judumo asmenis patikrins rankiniu būdu.

4. Skrydžių ir vartų informacija
Visuose oro uostuose yra įrengti ekranai, kuriuose rodoma skrydžių informacija. Beveik visose vartų zonose taip pat įrengti elektroniniai ekranai, kuriuose pateikiama konkretaus skrydžio informacija. Prie vartų dirbantys darbuotojai visiems keleiviams suteikia informacijos apie skrydį žodžiu, t. y. praneša apie įlaipinimą ar pasikeitusią skrydžio informaciją.

1. Įlaipinimas į lėktuvą ir lėktuvo salone
Prieš įlipant lėktuvo kapitonui ir vyresniajam salono įgulos nariui bus pranešta, kada bus įlaipinami neįgalieji ar riboto judumo asmenys ir kurios vietos jiems priskirtos.

Skrydžių bendrovė imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad tiek antžeminis personalas, tiek lėktuvo įgulos nariai būtų informuoti apie specialiuosius keleivio poreikius. Be nurodytos tvarkos, įvestos keleivio patogumui ir gerovei užtikrinti, atsižvelgiant į reikalavimus dėl ypatingos keleivio priežiūros ir dėmesio, taip pat yra įgyvendinta saugos tvarka, pvz., teisingo vietų paskirstymo koordinavimas ar personalo informavimas apie keleivio negalią ar būklę.

2. airBaltic pagalba skrydžio metu
Skrydžio palydovams draudžiama padėti keleiviams valgyti ar asmens higienos reikalais. Jiems draudžiama kelti ar nešti keleivius ar teikti medicinos paslaugas, pvz., įšvirkštimą, papildomą deguonies tiekimą ir pan. Jei dėl keleivio sveikatos būklės būtina tokia arba panaši priežiūra, kelionėje keleivį turi prižiūrėti atitinkamai kvalifikuota palyda (už atitinkamą mokestį). Skrydžio metu airBaltic neteikia asmeninės palydos paslaugų.

3. Vaistų vartojimas
Įsitikinkite, kad keleivis turi visus reikiamus vaistus savo rankiniame bagaže. Nedėkite jų į registruotą bagažą. Jei muitinės ar saugumo pareigūnams kiltų klausimų, patartina turėti gydytojo išduotą receptą (anglų kalba) visiems vaistams ar švirkštams, kuriuos keleivis veža su savimi. Turėkite omenyje, kad airBaltic lėktuvuose nėra šaldytuvų, todėl prašome turėti su savimi šaltkrepšius ar termosus.


Paraiškas dėl paslaugų prašome pateikti kelionių agentūrai arba airBaltic bilietų rezervavimo agentūrai bent 48 val. iki išvykimo. 

Tooltip_anchor Window_close