Reglamentas (EB) Nr. 261/2004

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendrąsias kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis reglamentą (EEB) Nr. 295/91.

Darome viską, kas įmanoma, kad jūsų skrydis vyktų pagal planą. Tačiau, jei jus buvo atsisakyta vežti, jūsų skrydis buvo atšauktas arba atidėtas ilgam laikui arba jums buvo paskirta vieta žemesnėje paslaugų klasėje nei nurodyta jūsų biliete, turite teisę prašyti kompensacijos ir pagalbos, kaip nurodyta reglamente (EB) Nr. 261/2004, nustatančiame keleivių teises nurodytais atvejais.

Kviečiame susipažinti su reglamentu lietuvių kalba.

Jei norite prašyti kompensacijos ar išlaidų padengimo, nedvejodami kreipkitės į airBaltic Ryšių su klientais skyrių.

Už reglamento (EB) Nr. 261/2004 įgyvendinimą atsakinga ši Latvijos Respublikos institucija:  

Vartotojų teisių apsaugos centras
Brīvības g. 55, LV-1010
Ryga
Latvija
www.ptac.gov.lv
ptac@ptac.gov.lv

Kitų šalių nacionalinių teisėsaugos institucijų kontaktiniai duomenys nurodyti oficialioje Europos Komisijos svetainėje.

Tooltip_anchor Window_close