© airBaltic

Informācija lapas lietotājiem

Pārvadātājs un līgumslēdzējs

Pārvadājumu veic un līgumu ar Jums slēdz Air Baltic Corporation AS ar reģistrācijas numuru 40003245752 un juridisko adresi: Starptautiskā lidosta Rīga, Mārupes novads, Rīgas rajons, LV – 1053, Latvija.


Ar mums var sazināties:
pa telefonu: + 371 67207069
rakstiski, lūdzu, adresējiet vēstules uz:
Air Baltic Corporation AS
Starptautiskā lidosta Rīga
Mārupes novads
Rīgas rajons
LV-1053
Latvija


Informācija par autortiesībām
Copyright airBaltic Corporation AS. Visas tiesības aizsargātas.


Jebkuru materiālu, kas atrodas jebkurā airBaltic mājas lapā (tai skaitā tekstu, fotogrāfiju, filmu, mūzikas, datorprogrammatūras u.c.) pavairošana vai izplatīšana ir stingri aizliegta, izņemot gadījumus, kad ir skaidri noformulēts pretējais.