Ārpustiesas strīdu risināšana

Mūsu komanda dara visu iespējamo, lai Jūs būtu apmierināti ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem un servisu. Tajos retajos gadījumos, kad viss diemžēl neizdodas kā plānots, mēs cenšamies rast Jums labvēlīgu un pieņemamu risinājumu. Ja tomēr Jūs nepiekrītat mūsu piedāvātajam strīda risinājumam vai atsakāmies izpildīt Jūsu prasījumu, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/11/ES par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 524/2013 par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK, Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likumu Jums ir tiesības vērsties pie ārpustiesas strīdu risinātāja:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Brīvības iela 55
Rīga, LV-1010
Latvija
Mājaslapa: www.ptac.gov.lv
E-pasts: ptac@ptac.gov.lv

Saskaņā ar Regulu Nr. 524/2013 ir izveidota platforma strīdu izšķiršanai tiešsaistē un Jums ir tiesības to izmantot strīda risināšanai ar mums.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka ārpustiesas strīdu risinātājs Jūsu iesniegumu izskatīs tikai tādā gadījumā, ja Jūs vispirms būsiet vērsies ar iesniegumu pie mums un mēģinājis atrisināt strīdu izlīguma veidā.  

Tooltip_anchor Window_close