Ārpustiesas strīdu risināšana

Mūsu komanda dara visu iespējamo, lai Jūs būtu apmierināti ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem un servisu. Tajos retajos gadījumos, kad viss diemžēl neizdodas kā plānots, mēs cenšamies rast Jums labvēlīgu un pieņemamu risinājumu. Ja tomēr Jūs nepiekrītat mūsu piedāvātajam strīda risinājumam vai atsakāmies izpildīt Jūsu prasījumu, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/11/ES par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 524/2013 par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK, Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likumu Jums ir tiesības vērsties pie ārpustiesas strīdu risinātāja.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Brīvības iela 55
Rīga, LV-1010
Latvija
www.ptac.gov.lv
ptac@ptac.gov.lv

 

Ja strīdā iesaistīti lidojumi uz Vāciju vai Lielbritāniju vai no šīm valstīm, Jums ir tiesības vērsties arī kādā no tālāk minētajām organizācijām.

Lielbritānija Vācija

Civil Aviation Authority
Passenger Advice and Complaints Team
CAA House
45-59 Kingsway
London
WC2B 6TE
United Kingdom
www.caa.co.uk
Pieteikuma forma

söp_Schlichtungsstelle für den
öffentlichen Personenverkehr e.V.
Fasanenstraße 81
D-10623 Berlin
Germany
http://soep-online.de
Pieteikuma forma

 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka ārpustiesas strīdu risinātājs Jūsu iesniegumu izskatīs tikai tādā gadījumā, ja Jūs vispirms būsiet vērsies ar iesniegumu pie mums un mēģinājis atrisināt strīdu izlīguma veidā.  Saskaņā ar Regulu Nr. 524/2013 ir izveidota platforma strīdu izšķiršanai tiešsaistē, un Jums ir tiesības to izmantot strīda risināšanai ar mums.

Tooltip_anchor Window_close