Dalītais maksājums

Vēlaties ceļot, taču labprāt par biļetēm norēķinātos pakāpeniski? Droši! Rezervējot biļetes airBaltic.com vai airBaltic zvanu centrā, piedāvājam iespēju sadalīt summu vairākās daļās!

Maksājumu ir iespējams sadalīt:

 • divās daļās – ja maksa par rezervāciju pārsniedz 100 EUR un līdz izlidošanai ir vismaz viens mēnesis;
 • četrās daļās – ja maksa par rezervāciju pārsniedz 200 EUR un līdz izlidošanai ir vismaz trīs mēneši.

REZERVĒT!

 

Lūdzu, pievērsiet uzmanību savam maksājuma grafikam! Atlikusī maksājuma daļa jāveic saskaņā ar to, citādi rezervācija tiks atcelta bez iespējas to mainīt un iepriekš samaksātā nauda netiks atlīdzināta. Lūdzam arīdzan ņemt vērā, ka nauda no Jūsu bankas konta netiks noskaitīta automātiski un maksājums(-i) jāveic, izmantojot sadaļu “Mana rezervācija”.

Noteikumi

 • Dalītais maksājums ir pieejams, ja ceļojums sastāv tikai no airBaltic izpildītiem lidojumiem.
 • Veikt jebkuras izmaiņas rezervācijā iespējams tikai tad, kad rezervācija ir pilnībā apmaksāta.
 • Dalītais maksājums nav pieejams, ja rezervācija tiek apmaksāta ar e-kuponu (izņemot atlaižu e-kuponus).
 • Dalītais maksājums nav pieejams, ja rezervācijā tiek izmantots pakalpojums „Saglabāt cenu”.
 • Lidostu nodokļi lidojumu neizmantošanas gadījumā tiek atlīdzināti, ja rezervācija ir tikusi pilnībā apmaksāta.

Papildu noteikumi, kas attiecināmi uz rezervācijām airBaltic zvanu centrā

 • Dalītais maksājums ir pieejams, ja līdz izlidošanai ir vismaz viens mēnesis un ja maksa par rezervāciju pārsniedz 100 EUR.
 • Summu iespējams sadalīt divās vienādās daļās. Iespēja sadalīt kopsummu četrās daļās netiek piedāvāta.
 • Otrais maksājums jāveic vismaz 30 dienas pirms izlidošanas.
 • Maksājums jāveic, pieprasot maksājuma saiti sadaļā "Veikt maksājumu".

 


Lūdzu, ņemiet vērā! Norādītās cenas un informācija atsauc jebkuru iepriekš publicēto informāciju, un tā var tikt labota vai atsaukta pēc vienpusēja airBaltic lēmuma. Norādīto summu ekvivalents citā valūtā var atšķirties valūtas svārstību un piemērotā kursa dēļ. Bankas piemēro savus valūtas konvertācijas kursus un komisijas, tāpēc kopsumma var atšķirties no tās, kas publicēta vietnē.
Tooltip_anchor Window_close