Bagāža lidojumiem, kurus neveic airBaltic

Iegādājoties aviobiļetes savienotajiem lidojumiem airBaltic mājaslapā, pasažiera aviobiļetē ir iekļauta vismaz 1 reģistrētās bagāžas vienība, un tā attiecas uz visiem vienā rezervācijā iekļautajiem savienotajiem lidojumiem. Pieļaujamais reģistrētās bagāžas vienību svars tiek noteikts saskaņā ar tā pārvadātāja noteikumiem, kas atbilstoši IATA 302. Rezolūcijai tiek uzskatīts par Galveno pārvadātāju (the Most Significant Carrier). Lai noskaidrotu pieļaujamo bagāžas vienību svaru vai lai iegādātos papildu reģistrētās bagāžas vienības (kg), pasažierim jāsazinās ar airBaltic zvanu centru vai ar aviokompāniju, kura veic attiecīgo lidojumu.

 


Lūdzu, ņemiet vērā! Norādītās cenas un informācija atsauc jebkuru iepriekš publicēto informāciju, un tā var tikt labota vai atsaukta pēc vienpusēja airBaltic lēmuma. Norādīto summu ekvivalents citā valūtā var atšķirties valūtas svārstību un piemērotā kursa dēļ. Bankas piemēro savus valūtas konvertācijas kursus un komisijas, tāpēc kopsumma var atšķirties no tās, kas publicēta mājas lapā.
Tooltip_anchor Window_close