Lidojuma maiņas garantija

Par neatlīdzināmu maksu 14.99 EUR apmērā par katru pasažieri vienā lidojuma virzienā, rezervējot Basic biļeti, pasažieri var iegādāties iespēju vienu reizi mainīt lidojumu.

Ņemiet vērā! Šis pakalpojums ir iegādājams tikai kopā ar aviobiļetēm, ja līdz paredzētajai izlidošanai ir atlikušas vismaz 48 stundas. Lidojuma maiņa ir atkarīga no lidojumu pieejamības.

Šis pakalpojums neatbrīvo no cenas un nodokļu starpības segšanas gadījumā, ja vēlamajā lidojumā nav pieejamas biļetes tajā pašā rezervācijas klasē* vai ja nav pieejams tas pats biļetes veids, un tas nedod iespēju mainīt lidojuma galamērķi un/vai maršrutu. Cenas starpība tiek aprēķināta, ņemot vērā globālās rezervēšanas sistēmā pieejamās cenas, nevis cenas, kuras ir pieejamas interneta vietnē. 

Mainot tranzītbiļeti, kas sākotnēji ietver pārsēšanās laiku, kas īsāks par 24 stundām, pret tādu biļeti, kurā ietvertais pārsēšanās laiks pārsniedz 24 stundas, tiek pasažierim jāsedz ne vien cenas starpība, ja tāda rodas, bet arī tranzītmaksa un lidostu nodokļu starpība. Ja abus lidojumus izpilda airBaltic, tranzītmaksa ir 50 EUR. Laiks starp lidojumiem nedrīkst pārsniegt 4 dienas.

Visi citi pakalpojumi, kas iegādāti kopā ar biļeti, tiks piemēroti jaunajam lidojumam, izņemot ceļojuma apdrošināšanu. Lai mainītu šī pakalpojuma datumus vai to atceltu, lūdzu, rīkojieties saskaņā ar apdrošināšanas polises noteikumiem.

Lidojuma maiņa jāpieprasa ne vēlāk kā 1 dienu pirms plānotā vai vēlamā reisa izlidošanas, izmantojot tiešsaistes maksājumu formu. Ja lidojuma maiņa neietvers rezervācijas klases* vai biļetes veida maiņu, mēs samainīsim Jūsu lidojumu bez papildu samaksas.

* Rezervācijas klase: cenu līmenis, ko apzīmē ar vienu burtu (piem., A). Rezervācijas klase tiek norādīta, izvēloties lidojumu (novietojot peles rādītāju virs biļetes cenas), kā arī apstiprinājuma e-pastā aiz iegādātās biļetes veida (Premium, A).

 


Lūdzu, ņemiet vērā! Norādītās cenas un informācija atsauc jebkuru iepriekš publicēto informāciju, un tā var tikt labota vai atsaukta pēc vienpusēja airBaltic lēmuma. Norādīto summu ekvivalents citā valūtā var atšķirties valūtas svārstību un piemērotā kursa dēļ. Bankas piemēro savus valūtas konvertācijas kursus un komisijas, tāpēc kopsumma var atšķirties no tās, kas publicēta vietnē.
Tooltip_anchor Window_close