Pasažieri ar kustību ierobežojumiem

1. Pārvietošanās līdz izejai un no tās

Pasažieri, kas lieto mehāniskos invalīdu ratiņus, drīkst tajos pārvietoties izlidošanas un ielidošanas zālēs. Lidojot tranzītā, pasažiera ratiņi uzreiz tiks pārkrauti nākamajā lidmašīnā.

Ja pasažieris vēlas patstāvīgi nokļūt līdz izlidošanas izejai, ratiņkrēsls jau bagāžas reģistrācijas laikā tiks marķēti kā bagāža un iekrauti lidmašīnā pie izejas. Tāpēc ir svarīgi, lai pie izlidošanas izejas pasažieris ierastos tieši laikā, kas ir minēts uz iekāpšanas kartes (iekāpšanas laiks). Pie izejas aviosabiedrības virszemes personāls ļaus pasažierim (un viņa pavadonim, palīgam vai citai ar pasažieri ceļojošai personai) iekāpt lidmašīnā pirms pārējiem pasažieriem.

Pasažieri, kas izmanto paši savus mehāniskos invalīdu ratiņus, var pieprasīt, lai tie tiktu nogādāti pie lidmašīnas uzreiz pēc tās nolaišanās. Pārējos invalīdu ratiņus pasažieri var saņemt ielidošanas zālē (bagāžas saņemšanas zonā).

2. Pasažiera personīgais ratiņkrēsls

airBaltic piedāvā ne vairāk kā divu pārvietošanās palīglīdzekļu pārvadāšanu katrai personai ar ierobežotām pārvietošanās spējām bez maksas papildus medicīniskajiem palīglīdzekļiem.

airBaltic nevar piedāvāt vietu salonā ratiņkrēsla novietošanai.

Ieteicams rokas bagāžā paņemt ratiņu noņemamās daļas, piemēram, spilvenu vai kāju balstu, bet, ja tas nav iespējams, piestiprināt to ratiņiem ar līmlenti.

Rezervējot biļeti, jānorāda ratiņu tips, izmērs un svars. Ceļojot ar elektrisko ratiņkrēslu, jānorāda baterijas specifikācija.

3. Elektriskie ratiņkrēsli

Elektriskie/akumulatora piedziņas ratiņkrēsli vienmēr ir jānodod kā reģistrējamā bagāža reģistrācijas laikā. Aviokompānijas virszemes apkalpojošais personāls nogādās pasažieri līdz izlidošanas izejai ar airBaltic ratiņkrēslu. Ņemot vērā ratiņkrēsla akumulatoru tipu, papildus jāievēro atsevišķi noteikumi, kas norādīti tālāk.

  • Akumulatori ar šķidro elektrolītu

Akumulatoriem ar šķidro elektrolītu ir jābūt nomontētiem no invalīdu ratiņiem vai jebkuras citas elektriskās pārvietošanās ierīces, un tos drīkst transportēt vienīgi kā kravu. Tiem jābūt iepakotiem, marķētiem un apzīmētiem saskaņā ar IATA Bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumiem. airBaltic lidojumos netiek pieņemti ratiņkrēslu vai citu elektrisko pārvietošanās ierīču litija metāla akumulatori.

  • Sausie akumulatori (ar sauso vai želejveida elektrolītu)

Bagāžas reģistrācijas laikā akumulators ir jāatvieno, tā kontakti jāizolē, lai izslēgtu īssavienojuma rašanos, un pats akumulators cieši jāpiestiprina ratiņiem.

Piezīmes

  • Ratiņkrēsliem/pārvietošanās ierīcēm ar želejveida akumulatoriem nav nepieciešams atvienot akumulatoru, ja vien akumulatora kontakti tiek izolēti, lai izvairītos no nejauša īssavienojuma rašanās.
  • Augsto tehnoloģiju ratiņiem ar integrētiem sausajiem akumulatoriem un apslēptiem kontaktiem nav nepieciešams atvienot akumulatoru, ja ratiņkrēsls ir aprīkots ar:
    • galveno slēdzi (ar piestiprinātu marķējumu no ražotāja, kas norāda, ka akumulators ir pilnībā atvienots nospiežot šo slēdzi), kas ir izslēgts, vai
    • noņemamu kontroles ierīci, kas ir pilnībā jānoņem (tikai kontroles ierīces atslēgas izņemšana nav pietiekama).

4. Lidostas ratiņkrēsli (laika posmā, kad pasažieriem ir jānokļūst no reģistrācijas līdz izlidošanas izejai un pēc pasažiera ielidošanas lidostā)

airBaltic piedāvā ratiņkrēslus, kurus var izmantot jebkurā lidostā. Šie ratiņi nav piemēroti, lai pasažieris pats pārvietotos, darbinot tos ar roku, tāpēc aviosabiedrības virszemes apkalpojošais personāls nogādās tos līdz nepieciešamajai vietai.

Pasažieru pārvietošanai starp reisiem izmanto tikai ratiņus, ko nodrošina airBaltic.

1. Reģistrācija

Piešķirot sēdvietas personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, airBaltic ņem vērā drošības apsvērumus, ieskaitot to, ka apkalpei lidojuma laikā ir netraucēti jāveic savi pienākumi un jānodrošina, lai pieeja avārijas situācijās nepieciešamajam aprīkojumam un lidmašīnas evakuācija avārijas gadījumā netiktu kavēta. Balstoties uz EASA Komisijas regulu (EU) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi (turpmāk – Regula Nr.216/2008), pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās spējām (EU-OPS 1.260) tiek nodrošināta vieta pie loga rindās, kas netiek apzīmētas kā rindas pie avārijas izejas. Minētie noteikumi ir attiecināmi uz personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām ar vai bez pavadoņa.

Ja personai ar ierobežotām pārvietošanās spējām palīdz pavadoša persona, pārvadātājs veiks visus saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai šai personai ierādītu sēdvietu līdzās personai ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

2. Iekāpšana un izkāpšana

Ja pasažieris ir informējis aviokompāniju par to, ka būs nepieciešama palīdzība jau iepriekš, virszemes apkalpojošais personāls ieradīsies, lai palīdzētu pasažieriem ar kustību traucējumiem iekāpt lidmašīnā un izkāpt no tās, izmantojot airBaltic nodrošināto aprīkojumu vai pasažiera mehāniskos ratiņus. Arī savienotajos lidojumos airBaltic nodrošina palīdzību pasažieriem, kuriem ir nepieciešama ambulatorā aprūpe vai ir grūtības nokļūt no vienas izlidošanas izejas līdz otrai. Lūdzu, ņemiet vērā, ka airBaltic nav aprīkojuma, kas ļautu veikt pilnīgu pacienta uzraudzību, gaidot pie izlidošanas vārtiem. Ja pasažiera veselības stāvoklis pieprasa šāda līmeņa uzraudzību, ceļojumā pasažierim ir jāņem līdzi pavadonis.

Visiem pasažieriem ar fiziskiem traucējumiem tiek nodrošināta iespēja iekāpt lidmašīnā pirms pārējiem pasažieriem. Pēc nosēšanās pasažieri, kuri izmanto invalīdu ratiņus, izkāpj pēdējie. Ja ir paredzēta pārsēšanās, starp reisiem tiek nodrošināti airBaltic piedāvātie invalīdu ratiņi.

3. Drošības pārbaude

Visiem pasažieriem ir jāiziet lidostas drošības pārbaude. Personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām nepieciešamības gadījumā atbildīgie lidostas darbinieki var pārmeklēt ar rokām.

4. Informācija par lidojumu un izlidošanas izeju

Visās lidostās ir ierīkoti ekrāni, kuros ir redzama informācija par lidojumiem. Līdzīgi arī pie lielākās daļas izlidošanas vārtu ir ekrāni, kuros ir redzama informācija par konkrēto lidojumu. Personāls pie izlidošanas izejām paziņo par iekāpšanas sākumu un jebkurām lidojuma izmaiņām visiem pasažieriem.

1. Iekāpšana un atrašanās lidmašīnas salonā

Personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām netiks atteikta iekāpšana lidmašīnā ierobežotu pārvietošanās spēju dēļ, izņemot gadījumus, kad atteikuma iemesls ir atbilstošu drošības standartu nodrošināšana vai arī ja lidmašīnas vai tās durvju izmērs fiziski neatļauj iekāpt vai pārvadāt personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

Kapteinis un vecākais stjuarts pirms iekāpšanas tiek brīdināti par to, ka tiks pārvadāti pasažieri ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kā arī par to, kuras sēdvietas tiem ir piešķirtas.

Pārvadātājs veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu gan virszemes, gan lidmašīnas apkalpojošā personāla informētību par pasažiera īpašajām vajadzībām. Paralēli minētajiem pasākumiem, kas tiek veikti, lai nodrošinātu maksimāli augstāku pasažiera komfortu un labsajūtu, ņemot vērā pasažierim nepieciešamo speciālo aprūpi un uzmanību, tiek veiktas arī drošības procedūras, piemēram, pareiza sēdvietu koordinēšana un personāla informēšana par pasažiera invaliditāti vai stāvokli.

2. airBaltic palīdzība lidojuma laikā

Apkalpojošajam personālam nav atļauts palīdzēt pasažieriem ar ēdināšanu vai personīgo higiēnu. Viņiem nav atļauts arī celt vai pārnest pasažierus un/vai izpildīt medicīniskas manipulācijas, tādas kā injekcijas, skābekļa lietošana utt. Ja pasažiera veselības stāvoklis prasa šāda veida vai līdzvērtīgu aprūpi, viņam ir jāceļo atbilstoši kvalificēta pavadoņa uzraudzībā (tiek piemērotas parastās cenas). airBaltic nepiedāvā personīgo pavadoņu pakalpojumus lidojumu laikā.


Visus pakalpojumus lūdzam pieteikt pie sava ceļojumu aģenta vai airBaltic rezervācijas aģenta vismaz 48 stundas pirms izlidošanas. 

Tooltip_anchor Window_close