Pasažieri ar redzes vai dzirdes traucējumiem

1. Pavadošās personas

Pasažierim, kuram ir gan dzirdes gan redzes traucējumi, jābūt vienai pilnībā veselai pavadošajai personai. Ja pasažierim ir nepieciešams pavadonis, pavadošā persona nedrīkst būt ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Šai personai jābūt vismaz 18 gadu vecai, tā nedrīkst tajā pašā lidojumā pavadīt arī citus invalīdus vai pasažierus ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kā arī nedrīkst pavadīt citus pasažierus, kam nepieciešama palīdzība, piemēram, zīdaini, un tai jāceļo sēdvietā blakus pasažierim ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

2. Dzīvnieki-pavadoņi

Dzīvnieki-pavadoņi ceļo bez maksas, un airBaltic lidojumos tiem ir atļauts atrasties lidmašīnas salonā līdzās viņu īpašniekam un/vai dresētājam. Ja dzīvnieks atrodas salonā, viņam netiek piemērots svara ierobežojums vai prasība to ievietot dzīvnieku pārvadāšanai paredzētā konteinerā. Dzīvniekam-pavadonim ir jāatrodas uz grīdas pie pasažiera krēsla, neaizšķērsojot eju vai citas vietas, kurām avārijas gadījumā ir jābūt brīvi pieejamām,  tāpēc pasažierus ar dzīvniekiem-pavadoņiem nav atļauts izvietot krēslu rindās pie avārijas izejām. Lidmašīnā ir ierobežots vietu skaits pasažieriem, kas ceļo ar dzīvniekiem-pavadoņiem, tāpēc ieteicams rezervēt šīs vietas pēc iespējas laicīgāk. Atcerieties, ka atsevišķās valstīs ir aizliegts braukt cauri vai iebraukt ar dzīvniekiem, ieskaitot pavadoņus.

Lūdzu, sazinieties ar airBaltic zvanu centru, lai noskaidrotu, vai pasažiera maršrutā iekļautajās valstīs šādi ierobežojumi nepastāv.

1. Reģistrācija

Piešķirot sēdvietas personām ar dzirdes vai redzes traucējumiem, airBaltic ņem vērā drošības apsvērumus, ieskaitot arī to, ka apkalpei lidojuma laikā ir netraucēti jāveic savi pienākumi un jānodrošina, lai pieeja avārijas situācijās nepieciešamajam aprīkojumam un lidmašīnas evakuācija avārijas gadījumā netiktu kavēta. Balstoties uz EASA Komisijas regulu (EU) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi (turpmāk – Regula Nr.216/2008), pasažieriem ar dzirdes vai redzes traucējumiem (EU-OPS 1.260) tiek nodrošināta vieta pie loga rindās, kas netiek apzīmētas kā rindas pie avārijas izejas. Minētie noteikumi tiek attiecināti uz invalīdiem un personām ar dzirdes vai redzes traucējumiem ar pavadoni vai bez tā.

Ja personai ar īpašām vajadzībām vai personai ar dzirdes vai redzes traucējumiem palīdz pavadošā persona, pārvadātājs veiks visus saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai šai personai ierādītu sēdvietu līdzās invalīdam vai personai ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

2. Iekāpšana un izkāpšana

Ja pasažieris ir informējis aviokompāniju par to, ka būs nepieciešama palīdzība jau iepriekš, virszemes apkalpojošais personāls ieradīsies, lai palīdzētu pasažieriem ar redzes vai dzirdes traucējumiem iekāpt lidmašīnā un izkāpt no tās. Arī savienotajos lidojumos airBaltic nodrošina palīdzību pasažieriem, kuriem ir nepieciešama ambulatorā aprūpe vai ir grūtības nokļūt no vienas izlidošanas izejas līdz otrai. Lūdzu, ņemiet vērā, ka airBaltic nav aprīkojuma, kas ļautu veikt pilnīgu pacienta uzraudzību, gaidot pie izlidošanas vārtiem. Ja pasažiera veselības stāvoklis pieprasa šāda līmeņa uzraudzību, ceļojumā pasažierim ir jāņem līdzi pavadonis.

Visiem pasažieriem ar fiziskiem traucējumiem tiek nodrošināta iespēja iekāpt lidmašīnā pirms pārējiem pasažieriem.

3. Drošības pārbaude

Visiem pasažieriem ir jāiziet lidostas drošības pārbaude. Nepieciešamības gadījumā atbildīgie lidostas darbinieki pasažierus var pārmeklēt ar rokām.

4. Informācija par lidojumu un izlidošanas izeju

Visās lidostās ir ierīkoti ekrāni, kuros ir redzama informācija par lidojumiem. Līdzīgi arī pie lielākās daļas izlidošanas vārtu ir ekrāni, kuros ir redzama informācija par konkrēto lidojumu. Personāls pie izlidošanas izejām paziņo par iekāpšanas sākumu un jebkurām lidojuma izmaiņām visiem pasažieriem, ieskaitot pasažierus ar redzes traucējumiem.

1. Iekāpšana un atrašanās lidmašīnas salonā

Kapteinis un vecākais stjuarts pirms iekāpšanas tiek brīdināti par to, ka tiks pārvadāti pasažieri ar redzes vai dzirdes traucējumiem, kā arī par to, kuras sēdvietas tiem ir piešķirtas.

Pārvadātājs veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu gan virszemes, gan lidmašīnas apkalpojošā personāla informētību par pasažiera īpašajām vajadzībām. Paralēli minētajiem pasākumiem, kas tiek veikti, lai nodrošinātu maksimāli augstāku pasažiera komfortu un labsajūtu, ņemot vērā pasažierim nepieciešamo speciālo aprūpi un uzmanību, tiek veiktas arī drošības procedūras, piemēram, pareiza sēdvietu koordinēšana un personāla informēšana par pasažiera invaliditāti vai stāvokli.

2. airBaltic palīdzība lidojuma laikā

Apkalpojošajam personālam nav atļauts palīdzēt pasažieriem ar ēdināšanu vai personīgo higiēnu. Viņiem nav atļauts arī celt vai pārnest pasažierus un/vai izpildīt medicīniskas manipulācijas, tādas kā injekcijas, skābekļa lietošana utt. Ja pasažiera veselības stāvoklis prasa šāda veida vai līdzvērtīgu aprūpi, viņam ir jāceļo atbilstoši kvalificēta pavadoņa uzraudzībā (tiek piemērotas parastās cenas). airBaltic nepiedāvā personīgo pavadoņu pakalpojumus lidojumu laikā.


Visus pakalpojumus lūdzam pieteikt pie sava ceļojumu aģenta vai airBaltic rezervācijas aģenta vismaz 48 stundas pirms izlidošanas. 

Tooltip_anchor Window_close