Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91.

Mēs darām visu iespējamo, lai Jūsu lidojums notiktu kā plānots. Tomēr gadījumā, ja Jums ir atteikta iekāpšana, Jūsu lidojums ir atcelts vai ilgi kavējies, vai Jūs esat izvietots zemākas klases vietā, nekā to paredz Jūsu biļete, Jums ir tiesības pieprasīt kompensāciju un atbalstu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.261/2004, kas apraksta pasažieru tiesības iepriekš minētajos gadījumos.

Aicinām iepazīties ar augstākminēto regulu latviešu valodā.

Gadījumā, ja vēlaties pieprasīt naudas atlīdzinājumu vai kompensāciju, lūdzu, sazinieties ar airBaltic klientu attiecību daļu.

Iestāde, kas ir atbildīga par Regulas Nr. 261/2004, izpildi Latvijas Republikā:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Brīvības iela 55
Rīga, LV-1010
Latvija
Mājaslapa: www.ptac.gov.lv
E-pasts: ptac@ptac.gov.lv

Kontaktinformāciju uzraudzības iestādēm citās valstīs lūdzam skatīt Eiropas Komisijas mājaslapā.

Tooltip_anchor Window_close