Ratiņkrēsls

Ratiņkrēsls, ja tas nepieciešams pasažiera pārvietošanās vajadzībām, tiek pārvadāts bez maksas. Par ratiņkrēsla izmantošanu ir nepieciešams informēt airBaltic vismaz 48 stundas pirms izlidošanas.

Vairāk informācijas sadaļā Pasažieri ar īpašām vajadzībām.

Piesakiet palīdzību jau tūlīt

 


Lūdzu, ņemiet vērā! Norādītās cenas un informācija atsauc jebkuru iepriekš publicēto informāciju, un tā var tikt labota vai atsaukta pēc vienpusēja airBaltic lēmuma. Norādīto summu ekvivalents citā valūtā var atšķirties valūtas svārstību un piemērotā kursa dēļ. Bankas piemēro savus valūtas konvertācijas kursus un komisijas, tāpēc kopsumma var atšķirties no tās, kas publicēta vietnē.
Tooltip_anchor Window_close