Bagažo apribojimai

AR JŪSŲ BAGAŽAS PARUOŠTAS SKRYDŽIUI?

Norėdami tęsti registracijos į skrydį procedūrą privalote įsitikinti, kad:

 • niekas nelietė jūsų bagažo nuo to laiko, kai jį supakavote;
 • niekas jums nedavė kokių nors daiktų pasiimti į lėktuvą;
 • nesusipakavote jokių aštrių ar pavojingų daiktų savo rankiniame ir (arba) registruojamame bagaže.

Niekada neturėtumėte į lėktuvą neštis kitų asmenų daiktų. Jei manote, kad daiktas į jūsų bagažą buvo įdėtas jums nežinant, privalote patikrinti savo lagaminą prieš atvykdami į oro uostą arba nedelsiant pranešti į skrydį registruojančiam darbuotojui, jeigu jau esate oro uoste.

LIČIO BATERIJŲ VEŽIMAS

Nešiojamieji elektroniniai prietaisai su ličio baterijomis

Keleiviams ir įgulai leidžiama vežti asmeniniam naudojimui skirtus nešiojamuosius elektroninius prietaisus su ličio metalo arba ličio jonų elementais ar baterijomis.  Ličio metalo baterijose gali būti ne daugiau kaip 2 g ličio, o ličio jonų baterijose – iki 100 Wh.

Tokios baterijos įprastai naudojamos plačiai naudojamuose elektroniniuose prietaisuose, tokiuose kaip vaizdo kameros, mobilieji telefonai, nešiojamieji kompiuteriai, planšetiniai kompiuteriai, elektroninės knygų skaityklės, nešiojamieji žaidimų prietaisai ir medicinos prietaisai, pvz., nešiojamieji deguonies koncentratoriai. 

 • Registruotajame bagaže: taip
 • Rankiniame bagaže: taip
 • Būtinas vežėjo sutikimas: ne

Ličio baterijomis maitinamos el. cigaretės.

El. cigaretes, taip pat el. cigarus, el. pypkes ir kitus asmeninius garintuvus galima gabenti tik rankiniame bagaže. Ličio metalo baterijose gali būti ne daugiau kaip 2 g ličio, o ličio jonų baterijose – iki 100 Wh.

Tokios baterijos įprastai naudojamos daugelyje el. cigarečių. 

 • Registruotajame bagaže: ne
 • Rankiniame bagaže: taip
 • Būtinas vežėjo sutikimas: ne

Ličio baterijų maitinami elektroniniai prietaisai

Keleiviams ir įgulai leidžiama su savimi vežti nešiojamuosius elektroninius (taip pat medicininius) prietaisus su 100–160 vatvalandžių (Wh) ličio-jonų baterijomis arba nešiojamuosius medicininius prietaisus su ličio metalo baterijomis, kurių ličio kiekis yra 2–8 g.

Tokios baterijos įprastai naudojamos didesnėje filmavimo įrangoje, dideliuose nepilotuojamuose orlaiviuose ir ilgesnės baterijos veikimo trukmės nešiojamuosiuose kompiuteriuose.

 • Registruotajame bagaže: taip 
 • Rankiniame bagaže: taip 
 • Būtinas vežėjo sutikimas: taip

Išmanusis bagažas su integruotomis ličio baterijomis ir elektronika

Bet kurią bagaže įmontuotą atsarginę ličio bateriją, įskaitant kitus elektroninius prietaisus įkraunančius įkroviklius-akumuliatorius, turi būti galima išimti iš krepšio, kad keleivis galėtų įsinešti atsarginę ličio bateriją / įkroviklį-akumuliatorių į lėktuvo saloną.

Nė viena krepšyje įmontuota ličio baterija negali būti laikoma „įmontuota įranga“.
Ličio jonų baterijų galia negali viršyti 100 Wh, išskyrus atvejus, kai gaunamas operatoriaus leidimas. Tokiu atveju, ličio jonų baterijos vatvalandžių įvertinimas negali viršyti 160 Wh.

Krepšyje įmontuota ličio jonų baterija, kurios pagrindinis tikslas yra įkrauti kitus prietaisus, turi būti laikoma įkrovikliu-akumuliatoriumi ir atitikti galiojančius reikalavimus, taikomus tokių prietaisų pervežimui.

Sekimo sistemos. Bagažas turi būti sukurtas su mažiausiai dviem nepriklausomomis priemonėmis, skirtomis visiškai išjungti, išjungti korinio arba mobiliojo ryšio funkcijas arba jų derinius skrydžio metu.

 • Registruotajame bagaže: ne
 • Rankiniame bagaže: taip
 • Būtinas vežėjo sutikimas: taip

Atsarginės / išimtos ličio baterijos

Lėktuvo salone galima turėti atsargines 100–160 vatvalandžių (Wh) baterijas plačiai naudojamiems elektroniniams ir nešiojamiesiems medicininiams prietaisams arba nešiojamųjų medicininių prietaisų baterijas, kurių ličio kiekis yra 2–8 g. Rankiniame bagaže galima turėti ne daugiau nei 2 atsargines baterijas. Šios baterijos turi būti atskirai apsaugotos, kad būtų išvengta trumpojo jungimo.

 • Registruotajame bagaže: ne
 • Rankiniame bagaže: taip
 • Būtinas vežėjo sutikimas: taip

Nešiojami įkrovikliai laikomi atsarginėmis baterijomis ir gali būti gabenami tik rankiniame bagaže, tačiau jiems nebūtinas vežėjo leidimas. 

airBaltic pataria vežti prietaisus su ličio baterijomis rankiniame bagaže. 

DĖMESIO: nedidelės transporto priemonės su ličio baterijomis, įskaitant riedlentes (hoverboards) pusiausvyrą išlaikančius vienaračius ar daugiaračius (self-balancing single-wheels, multi-wheels), mini riedžius (mini segways), laikomos pavojingais kroviniais. Jų baterijos gali užsidegti, todėl saugumo sumetimais tokius prietaisus DRAUDŽIAMA vežti kaip rankinį ar registruotąjį bagažą.

PAVOJINGI IR DRAUDŽIAMI VEŽTI DAIKTAI

Pavojingi daiktai yra tie, kurie gali kelti pavojų orlaiviui ir skrydžio metu orlaivyje esantiems asmenims. Pavojingi daiktai taip pat yra draudžiami vežti daiktai, pavojingos medžiagos ir pavojingi kroviniai. Pavojingi daiktai gali būti vežami tik tinkamai supakuoti krovinį gabenančiosios bendrovės.

Dėl saugumo reikalavimų šių daiktų į orlaivį pasiimti neleidžiama. Prašome jų nepakuoti nei į rankinį, nei į registruojamą bagažą.

 • Degūs skysčiai ir kietosios medžiagos
 • Oksidacinės medžiagos, tokios kaip balinamieji milteliai
 • Organiniai peroksidai
 • Ašarinių dujų įranga arba bet kokios dujų talpyklės
 • Infekcinės medžiagos, tokios kaip gyvieji virusai
 • Skystųjų elektrolitų automobilių baterijos
 • Gyvsidabrio turintys prietaisai
 • Magnetų turintys prietaisai
 • Fejerverkai ir pirotechnika
 • Degtukai
 • Žiebtuvėliai, žiebtuvėlių kuras, dažai, skiedikliai
 • Nuodai, arsenas, cianidas, herbicidai
 • Radioaktyviosios medžiagos, rūgštys, ėsdinančios medžiagos, šarmai, natrio hidroksidas
 • Kreozotas, negesintos kalkės, aliejuotas popierius
 • Transporto priemonių kuro sistemos sudedamosios dalys, kuriose buvo kuro
 • Sprogmenys, amunicija, detonatoriai ir panaši įranga
 • Dūmadėžės ir dūminiai užtaisai
 • Riedlentės, pusiausvyrą išlaikantys vienaračiai ar daugiaračiai, mini riedžiai 

Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) Pavojingų krovinių taisyklės išsamiai nustato, kokie pavojingi kroviniai gali būti vežami oru, kokiais kiekiais ir kaip turi būti supakuoti.

Be pavojingų daiktų gabenimo apribojimų, taip pat yra apribojimų gabenant sporto prekes, virtuvės reikmenis, įrankius ar kitus daiktus aštriomis briaunomis ar smailėmis, galinčiomis ką nors sužaloti.

DĖL IŠSAMIOS INFORMACIJOS, KAIP SAUGIAI GABENTI PAVOJINGUS DAIKTUS, AR JEIGU NESATE ĮSITIKINĘ, AR DAIKTAS DRAUDŽIAMAS, AR NE, SUSISIEKITE SU MUMIS, ATITINKAMAI PAKUOKITE DAIKTUS REGISTRUOJAMAME BAGAŽE ARBA DAIKTUS, DĖL KURIŲ KYLA ABEJONIŲ, PALIKITE NAMUOSE.

Jūs privalote priduoti bet kokius draudžiamus vežti daiktus prieš įlaipinimą į lėktuvą. Oro uostai ir oro linijos neprivalo saugoti ar grąžinti bet kokių priduotų draudžiamų daiktų. Priduoti draudžiamieji daiktai bus sunaikinti.

APRIBOJIMAI ORO UOSTO SAUGUMO PATIKROS PUNKTE

Skysčių kiekiui taikomi tokie apribojimai:

 • Skysčiai gali būti gabenami ne didesnėse nei 100 ml talpyklėse.
 • Šios talpyklės oro uoste turi būti įdėtos į vieną permatomą užklijuojamą maišelį, kuris negali būti didesnis nei 1 litro talpos (apie 20 x 20 cm). Plastikinio maišelio turinys turi lengvai tilpti ir maišelis turi būti užklijuotas.
 • Kiekvienas keleivis gali vežtis tik vieną tokį maišelį su skysčiais. Maišelis turi būti pateiktas patikrai.

Skysčiai, kurie netelpa į užklijuojamąjį maišelį, turi būti supakuoti į registruojamą bagažą. Bet koks skysčių kiekis taip pat gali būti vežamas orlaivio priežiūrai paliktame bagaže.

 


Įsidėmėkite! Paskelbus šias kainas ir informaciją, nustoja galioti bet kokia anksčiau skelbta informacija. Bendrovė airBaltic bet kuriuo metu gali vienašališkai pataisyti arba atšaukti šią informaciją. Nurodytos kainos atitikmuo kita valiuta gali skirtis, priklausomai nuo valiutos kurso svyravimų ir taikomo keitimo kurso. Kadangi bankai taiko savo mokesčius ir komisinius, galutinė suma gali skirtis nuo šiame tinklalapyje nurodytos sumos.

 

Tooltip_anchor Window_close