Neįgalūs keleiviai

Bendrosios taisyklės

Bendroji informacija keleiviams, kuriems kelionės metu būtina specialioji pagalba.

Keleiviai su judėjimo negalia

Svarbu, kad asmenys, keliaujantys su vežimėliais, žinotų apie vežimėlių gabenimo taisykles.

Keleiviai su klausos ir regos negalia

Gyvūnai pagalbininkai vežami nemokamai. Jie gali keliauti lėktuvo salone. Daugiau informacijos pateikiama šiame skyriuje.

Keleiviai su specialiais gydymo reikalavimais

airBaltic skrydžių metu galima naudotis būtiniausia medicinine įranga. Daugiau apie tai skaitykite čia.

Kad visos kelionės metu būtų užtikrinta reikiama pagalba, pateikite paraišką dėl atitinkamos pagalbos.